Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

01.03.2015 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
  • krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in
Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, Ljubljana

27.11.2013 0

Datum: 2. december 2013, s pričetkom ob 9.00 uri

Kraj: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani (dvorana Povodni mož), Dunajska cesta 18

SPIRIT Slovenija, javna agencija vas vabi, da se udeležite Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, ki bo potekal v ponedeljek, 2. decembra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18.

Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja …

Preberi do konca - Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, Ljubljana

Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.

20.02.2012 0

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim ciljnim skupinam na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu in bodo prispevali k ustvarjanju …

Preberi do konca - Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)

02.04.2011 0

Z A K O N
O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU (ZSocP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa opredelitev, cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti socialnega podjetništva in pogoje zaposlovanja, pod katerimi socialna podjetja opravljajo dejavnosti, pogoje, pod katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega podjetja, način pridobitve in odvzem statusa, posebne pogoje poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se vodijo na področju socialnega podjetništva ter nadzorstvo.

(2) Zakon ureja tudi načrtovanje razvoja in spodbude za razvoj socialnega podjetništva, …

Preberi do konca - Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)

Poleg s. p. in d. o. o. še so. p.

02.04.2011 0

Poslanci so sprejeli zakon o socialnem podjetništvu, ki bo začel veljati 1. januarja prihodnje leto.

Socialna podjetja, ki jih bo označevala kratica so. p., se bodo lahko ukvarjala s socialnim varstvom, vzgojo in izobraževanjem, promocijo zdravja, organiziranjem mladinskega dela, ekološko proizvodnjo hrane, trgovino za socialno ogrožene ter podobnimi dejavnostmi.

Delo v socialnih podjetjih bodo dobile najranljivejše skupine na trgu dela, ki sicer težko dobijo zaposlitev – to so brezposelni, ki so bolni, brez zaposlitve več kot dve leti, …

Preberi do konca - Poleg s. p. in d. o. o. še so. p.

Socialna ekonomija kot možnost za novo ekonomsko alternativo

06.02.2011 0

Socialna ekonomija in socialno podjetništvo pomenita možnost za nove ekonomske alternative, ki jih oblikujejo, upravljajo in koristijo ljudje iz lokalnih skupnosti. Gre za ohranjanje solidarnosti v skupnosti, kjer imajo vsi udeleženci koristi.

Primeri dobrih praks socialnega podjetništva v Evropi

  • Zadružni stanovanjski projekt Hammarby Sjöstad v Stockholmu, ki ga je financirala lokalna skupnost, je najsodobnejše ekološko urbano naselje. 50 odstotkov energije, ki jo potrebuje, proizvede samo. V naselju je tudi nekaj posebej opremljenih stanovanj za ljudi z demenco in invalide.
Preberi do konca - Socialna ekonomija kot možnost za novo ekonomsko alternativo