Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
  • krepili družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
  • razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na se lahko prijavi socialno podjetje registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11- v nadaljevanju ZSocP), ki je vpisano v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) vključno do 31. 12. 2014, ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo prijav je 19. 3. 2015, do 12. ure.

Dodatne informacije: Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom zastavljeni vključno do 12. 3. 2015 bodo objavljeni na spletnem naslovu: http://www.mgrt.gov.si/ in spletni strani: http://www.rra-mura.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/ ali http://www.rra-mura.si/ ali jo naročijo pri Sabini Potočnik Magdič,Tel: (02) 534-80-21.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 9, Datum: 13. 2. 2015, Stran: 189

Sorodni članki: