Spremembe ZGD-1J v javni obravnavi do 15. 7. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in ga posredovalo v javno obravnavo, ki bo trajala do 15. 7. 2016.

V predlog ZGD-1J so prenesene zgolj obvezne določbe direktive Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. S tem se določi obveznost za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih …

Preberi do konca - Spremembe ZGD-1J v javni obravnavi do 15. 7. 2016

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

  • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona
    http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011100.pdf
  • Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali
Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

GZS ostro nasprotuje noveli Zakona o gospodarskih družbah

18.11.2011 0

Kljub argumentom Vlade, Zakonodajno pravne službe DZ, Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije in strokovne javnosti, da zakon, navkljub plemeniti ideji o preprečevanju škodljivih stečajev in prisilne poravnave, ni primeren za sprejem, je Državni zbor RS zavrnil veto zoper novelo Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Državni svet na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije izglasoval konec oktobra. Zakon je bil objavljen 14. 11, veljati pa bo začel s koncem novembra.

Na podlagi nove novele zakona lahko sodišče, pristojno za …

Preberi do konca - GZS ostro nasprotuje noveli Zakona o gospodarskih družbah

Stališče GZS k noveli Zakona o gospodarskih družbah

09.09.2011 0

Na Gospodarski zbornici Slovenije in Združenju Manager podpiramo namen novele Zakona o gospodarskih družbah, katere cilj je preprečiti ustanavljanje, vodenje in nadziranje gospodarskih družb osebam, katerih poslovno delovanje je bilo v preteklosti sporno, moralno nevredno. Pri tem pa opozarjamo, da predlagana ureditev terja resno primerjalno pravno analizo in strokovno razpravo, da ne bi predlagane rešitve povzročile nove načine zlorab in še dodatno zmanjšale interes za podjetništvo, vodenje in korporativno upravljanje.

Predlog amandmaja k Zakonu o gospodarskih družbah, ki ga …

Preberi do konca - Stališče GZS k noveli Zakona o gospodarskih družbah