Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

obrazecVlada Republike Slovenije je na redni seji dne 20.9.2015 določila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV). Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem zakonodajnem postopku.

Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot …

Preberi do konca - Vlada potrdila besedilo novele Zakona o davku na dodano vrednost

Kako se izračuna carinska vrednost?

cursdursCarinska vrednost je vrednost blaga, ki se uporablja kot osnova za obračun carine, kadar se ta obračunava od vrednosti (ad valorem), kar je najbolj pogosto. Od carinske vrednosti blaga se obračuna carina po stopnjah iz carinske tarife.

V praksi se večina blaga carini z ugotavljanjem carinske vrednosti po metodi transakcijske vrednosti (na podlagi fakture). Predpostavlja se, da je cena na fakturi vrednost, ki jo je kupec dejansko plačal prodajalcu za kupljeno blago (t.im. dogovorjena cena). Pri tem šteje:

  • da
Preberi do konca - Kako se izračuna carinska vrednost?

Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

csm_postni_promet_058509ad5fZa blago, ki prispe v poštnem prometu iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti.

Carinskih formalnosti ni potrebno opraviti v primerih pošiljk, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav članic EU, razen, če gre za pošiljke, ki vsebujejo blago, ki še ni bilo sproščeno v prost promet v EU oziroma, če so bile pošiljke poslane z ozemelj, ki so izvzeta s carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic.

Pri …

Preberi do konca - Uvoz blaga iz tretjih držav preko pošte

Stanje vzajemnosti na dan 01.02.2012

17.03.2012 0

Stanje vzajemnosti na dan 1. 2. 2012 med Republiko Slovenijo in tretjimi državami pri vračilu DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.

Države Vzpostavitev
vzajemnosti
KANADA da
HRVAŠKA da***
ISLANDIJA da
IZRAEL da
JAPONSKA da
JUŽNA KOREJA da*
LIECHENSTEIN da
MAKEDONIJA da
NORVEŠKA da
RUSIJA ne
ŠVICA da
TURČIJA da**
SRBIJA da****
ČRNA GORA ne
BOSNA IN HERCEGOVINA ne
KOSOVO ne
TAJVAN da***

* uporablja se od 26. 6. 2009 za vračilo DDV plačanega pri nabavah za …

Preberi do konca - Stanje vzajemnosti na dan 01.02.2012