Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je vzpostavila Portal UJPeRačun prek katerega lahko  od 31.12.2014 dalje fizične in pravne osebe (v nadaljevanju izdajatelji) pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune za opravljene storitve in dobavljeno blago. Portal UJPeRačun je namenjen  izdajateljem, ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto.

Portal UJPeRačun je spletna aplikacija do katere je mogoče dostopati s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od slovenskih izdajateljev (AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA ali, SIGOV-CA) ter prek …

Preberi do konca - Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom prek Portala UJPeRačun