Najava javnih razpisov

Procesni vavčer

Objavljen: predvidoma oktobra 2016

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……).

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Objavljen: predvidoma novembra 2016

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, preko katerih bodo podjetja krepila svoje kompetence in inovacijske potenciale na področjih Strategije pametne specializacije tudi z …

Preberi do konca - Najava javnih razpisov

Razpis Mentorski vavčer odprt do 20. junija

10.06.2011 0

V Uradnem listu RS z dne, 25.3.2011 je bil objavljen Javni razpis “Mentorski vavčer 2011” v okviru katerega je na voljo 600.000 EUR.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo podjetjem nastali iz naslova poslovnega mentorstva.

Namen razpisa je omogočiti podjetjem v začetnih letih poslovanja predvsem uspešno premagovanje specifičnih problemov poslovanja, kot na primer vzpostavljanje novih poslovnih povezav, vstop na nove trge, pridobivanje novih finančnih virov, ipd. ter nadgradnjo in hitrejšo izvedbo aktivnosti podjetja, ki bodo prispevale k …

Preberi do konca - Razpis Mentorski vavčer odprt do 20. junija

Vavčersko svetovanje

Kaj je vavčersko svetovanje?

To so subvencionirane storitve podjetniškega svetovanja in usposabljanja za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja v fazi ustanavjanja  ali delovanja.

Namen vavčerskega svetovanja

Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščanja podjetniških priložnosti.

Subvencionirani stroški

Svetovanci lahko prejmejo subvencijo za stroške storitev podjetniškega svetovanja in usposabljanja.
Upravičeni stroški so:

  1. stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja,
Preberi do konca - Vavčersko svetovanje