Minimalna in zajamčena plača v Republiki Sloveniji, leto 2011

Zneski minimalne in zajamčene plače v Republiki Sloveniji v letu 2011:

Mesec /
2011
Minimalna
plača

Uradni list RS /
datum objave

Zajamčena
plača
Uradni list RS /
datum objave
Januar 748,10 EUR* 03/11 – 14.01.2011 237,73 EUR* 114/06 – 09.11.2006
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

*Prehodni znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 01. januarja 2011 dalje je 698,27 eura.
** Znesek zajamčene plače iz 4. člena Zakona

Preberi do konca - Minimalna in zajamčena plača v Republiki Sloveniji, leto 2011