Kako zaslužiti s spletno trgovino

Slovenci smo nadpovprečni iskalci informacij izdelkov in storitev na spletu, kar devet od desetih uporabnikov spleta pa išče informacije, povezane z nakupi. Ni čudno, da je spletna trgovina vse bolj priljubljena. Predsodki o spletnem nakupovanju se umikajo, strah pred plačevanjem s karticami se zmanjšuje, med trgovci pa vlada vse večja konkurenca. Število spletnih kupcev tako pri nas narašča iz leta v leto. Poleg vprašanja, kako zaslužiti v rastoči panogi, je pomembno tudi vprašanje, kako zadostiti zakonskim zahtevam.

Skoraj ga

Preberi do konca - Kako zaslužiti s spletno trgovino

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1H)

Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 102/12 je bil dne 21. 12. 2012 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Pravilnik je začel veljati 1. januarja 2013.

To pojasnilo predstavlja dopolnitev pojasnila glede sprememb ZDDV-1, št. 007-133/2012-5 z dne 21. 11. 2012 s spremembami pravilnika. V nadaljevanju pojasnujemo spremembe pravilnika:

Najem prevoznih sredstev (29.b člen)

Z novim 29.b členom pravilnika se uvaja definicija čolna za razvedrilo iz 30.b člena ZDDV-1. In …

Preberi do konca - Spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

17.10.2011 0

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

11.03.2011 0

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 19. 11. 2010 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. 2. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost, ki obsega:

– Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),
– Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3)

Obračun DDV od storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev

Davčni zavezanec prosi za stališče DURS glede DDV obravnave storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev. Navaja, da zaračunava gradbene storitve z avtodvigali (šifra SKD F 43.990). Da lahko to storitev opravi, se mora avtodvigalo pripeljati do gradbišča. Dogajajo se primeri, da je storitev premika zaračunana posebej (po prevoženih kilometrih ali porabljenem času), ker je strošek premika avtodvigala visok. Večje kot je avtodvigalo, dražji je premik, storitev z avtodvigalom pa je opravljena zelo hitro. Zaradi takšne situacije je premik …

Preberi do konca - Obračun DDV od storitev premika avtodvigala v sklopu gradbenih storitev