Opravljanje dela pri društvih in izdajanje računov

Kdaj lahko član društva za društvo opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno.

V zvezi s problematiko društev in davčnega potrjevanja računov je Finančna uprava RS med pogostimi vprašanji in odgovori na novo objavila naslednje vprašanje in odgovor (številka 280): »Kakšno obveznost ima društvo, kot izdajatelj računa in zavezanec za davčne blagajne, glede članov društev, ki z uporabo elektronske blagajne izdajajo račun? Na kakšni pravni podlagi lahko član društva v društvu izdaja račune?«

Odgovor je …

Preberi do konca - Opravljanje dela pri društvih in izdajanje računov

Član društva lahko za društvo opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno

people hands skyV zvezi s problematiko društev in davčnega potrjevanja računov je Finančna uprava RS med pogostimi vprašanji in odgovori na novo objavila naslednje vprašanje in odgovor (številka 280): »Kakšno obveznost ima društvo, kot izdajatelj računa in zavezanec za davčne blagajne, glede članov društev, ki z uporabo elektronske blagajne izdajajo račun? Na kakšni pravni podlagi lahko član društva v društvu izdaja račune?«

Odgovor je usklajen z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z ministrstvom za notranje zadeve in …

Preberi do konca - Član društva lahko za društvo opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

27.06.2012 0

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ker je v slovenski pravni red potrebno prenesti določbe dveh evropskih direktiv. Razlog za sprejem dopolnitve zakona je uskladitev predpisa z evropsko zakonodajo. Predlog dopolnitve zakona je v državni zbor poslan po skrajšanem postopku.

Predlog dopolnitve zakona prinaša več ključnih novosti. Ureja obveznosti pravnih oseb, podjetnikov in posameznikov ob zaposlovanju oseb na črno, še posebej državljanov tretjih držav, da poravnajo vse obveznosti iz delovnega razmerja za …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno dobiva evropsko podobo

Novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno nov korak k preprečevanju sive ekonomije

23.10.2010 0

Predstavitev predloga novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga ministrstvo daje v enomesečno javno razpravo.

Med novostmi zakona si lahko preberete naslednje:

  • nova sankcijo za delodajalca, ki na črno zaposluje brezposelno ali neaktivno osebo
  • omejuje se sosedska pomoč
  • osebno dopolnilno delo bo omejeno z letnim dohodkom v višini do 6.000,00 EUR
  • kratkotrajno delo lahko opravlja širši krog oseb
  • kratkotrajno delo omejujejo na 40 ur mesečno za delodajalca
  • pristojnosti nadzornih organov so zdaj bolj natančno
Preberi do konca - Novi zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno nov korak k preprečevanju sive ekonomije