Član društva lahko za društvo opravlja delo brezplačno in ne gre za delo na črno

people hands skyV zvezi s problematiko društev in davčnega potrjevanja računov je Finančna uprava RS med pogostimi vprašanji in odgovori na novo objavila naslednje vprašanje in odgovor (številka 280): »Kakšno obveznost ima , kot izdajatelj računa in zavezanec za , glede članov društev, ki z uporabo izdajajo ? Na kakšni pravni podlagi lahko član v društvu izdaja račune?«

Odgovor je usklajen z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za javno upravo, ki so pristojni za posamezen zakon s tega področja ( – ZDru, Zakon o prostovoljstvu – ZProst, – ZPDZC-1).

Zakon o davčnem potrjevanju računov določa, da je oznaka (davčna številka), ki izda račun z uporabo elektronske naprave, sestavni del računa.

Pri opravljanju dela društev, kjer se izdajajo računi, gre največkrat za opravljanje del v okviru izvajanja pridobitne dejavnosti društva. se mora izvajati v obsegu, ki je dovoljena po zakonu o društvih.

Pri plačanem delu ustrezno uredite pogodbeno razmerje
Društvo mora zagotoviti, da bo fizična oseba, ki zanj opravlja delo, imela pravno podlago, ki se po ZPDZC-1 ne šteje kot delo ali zaposlitev na črno. Na podlagi 3. in 5. člen ZPDZC-1 je prepovedano tako delo kot , a ZPDZC-1 določa tudi izjeme, ki se ne štejejo kot delo ali . Več informacij o delu in zaposlovanju na črno najdete na tej povezavi. Če član društva delo, pri katerem izdaja račune, opravlja za društvo proti plačilu, oziroma za opravljeno delo prejme kakšno drugo korist v stvareh ali naravi, mora pred začetkom opravljanja dela z društvom to ustrezno pogodbeno urediti (npr. , civilnopravne pogodbe, …).

Brezplačno lahko člani društva opravljajo naloge za dejavnost društva
V primeru brezplačnega dela članov društva so lahko izjeme od zaposlovanja na črno v društvih: nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za , prostovoljsko delo ter dobrodelno delo. Član društva lahko opravlja brezplačno delo (za delo ne prejme niti plačila niti nobene osebne koristi) v imenu in za račun društva, če dokaže, da je član društva. Dokazati je potrebno tudi, da gre za takšno vrsto dela, ki so povezane z nalogami in dejavnostmi, ki jih ima društvo opredeljene v temeljnem aktu društva. Podlaga za tako delo je torej članstvo v društvu in temeljni akt društva, v katerem je opredeljena tako pridobitna dejavnost, kot naloge, ki jih člani opravljajo za namen uresničitve dejavnosti društva.

Praktični primeri
Z namenom lažjega razumevanja problematike objavljajmo nekaj praktičnih primerov brezplačnih del članov društva: •prodaja jedi in pijače v primeru posameznega dogodka gasilske veselice;

  • prodaja izdelkov izdelanih s strani članov društva, prodaja reklamnih izdelkov društva v primeru promocije društva;
  • delo oskrbnika planinske koče, ki ga opravlja član planinskega društva.

V nadzoru pa se v vsakem konkretnem primeru ugotavlja, če člani društva dejansko opravljajo delo brezplačno in ali se pridobitna dejavnost opravlja v mejah, ki je v organizacijski obliki društva dovoljena po ZDru.

Vir:

Sorodni članki: