Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za zaposlovanje po 55b. členu in olajšave za zaposlovanje invalidov po 56. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10 in 59/11) smo od zavezanca prejeli vprašanje, katere zneske je mogoče upoštevati kot plače, ki so osnova za izračun olajšave:

  • II. bruto (tj. vključno s prispevki delodajalca, ki se sicer po SRS 15.24 a, č in f ne štejejo
Preberi do konca - Osnova za izračun olajšave za zaposlovanje po 55.b in 56. členu ZDDPO-2

Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoREPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Davčna uprava Republike Slovenije
Generalni davčni urad
Številka: Št. 4250-220/2011 01034-04 Datum: 18.7.2011

v dopisu se navaja, da se z letom 2011 oziroma 2012 uveljavlja že predpisan, a v praksi neizvajan drugačen sistem zavarovanja družbenikov – poslovodij, po katerem bodo le-ti vstopali v predpisana socialna zavarovanja sami in sami tudi plačevali prispevke. Sprašuje se, ali se bodo ti prispevki še naprej upoštevali kot davčno priznani odhodki. Navaja se tudi, da se po 7. členu …

Preberi do konca - Priznavanje stroškov prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij po ZDDPO-2

Novela ZDDPO-2F – dopolnitve ZDDPO-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoObveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 59 z dne 25. 7. 2011, objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2F, ki začne veljati naslednji dan po objavi, to je 26. 7. 2011.

Na podlagi novele ZDDPO-2F se v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 43/10) dopolnjujejo določbe XII. poglavja, ki se nanašajo na obdavčitev dohodkov …

Preberi do konca - Novela ZDDPO-2F – dopolnitve ZDDPO-2

Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 – naprava za so-proizvodnjo toplote in električne energije

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) zavezanec navaja, da je pravna oseba v letu 2010 kupila napravo za soproizvodnjo toplote in električne energije ter jo vgradila v kotlovnico. Omenjena oprema (naprava) ni bila financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije, lokalne skupnosti ali proračuna EU, je pa s to napravo proizvedena električna energija deležna …

Preberi do konca - Olajšava za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 – naprava za so-proizvodnjo toplote in električne energije

Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 – davčne olajšave

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec je zastavil vprašanje glede uveljavljanja davčnih olajšav v obračunu davka od odhodkov pravnih oseb zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2. Zavod, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost ter ugotavlja odhodke pridobitne dejavnosti v sorazmernem deležu glede na prihodke, sprašuje, ali mora na podlagi tega sorazmernega deleža upoštevati tudi davčne olajšave oziroma ali jih lahko upošteva v celotni višini, kot jih ugotovi v skladu z zakonom.

V navedenem primeru se davčne olajšave lahko uveljavljajo v celotnem znesku, ugotovljenim v skladu …

Preberi do konca - Davčni obračun zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 – davčne olajšave

Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015

V zvezi z vprašanji zavezanca, kako se izračuna znesek povečanja davčne osnove zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve sredstva, za katero je bila uveljavljena olajšava za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) oziroma v primeru uveljavljene davčne olajšave za investiranje po 6. členu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 – ZRPPR1015 (Uradni list RS, št. 87/09), odgovarjamo naslednje:

a)

Preberi do konca - Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015
1 2