Tuji poslovni imeniki in goljufije

26.03.2009 0

Prenekateri podjetniki so v poštne nabiralnike dobili pošto tujih podjetij, ki ponujajo vpis v raznorazne poslovne imenike. Ponavadi so pošti že priloženi vnaprej pripravljeni obrazci z osnovnimi podatki podjetja, katere je potrebno samo potrditi in poslati nazaj, v že priloženi ovojnici. V kolikor podjetje želi objavo v takšnem imeniku, mora samo preveriti vnešene podatke in navesti proizvode in storitve, ki jih ponuja.

Ponudbe so ponavadi sestavljene tako, da celotna ponudba izgleda brezplačna in mnogo podjetij jih brez zadržkov podpišejo. …

Preberi do konca - Tuji poslovni imeniki in goljufije

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

24.03.2009 0

V nadaljevanju podajamo informacije Ajpes-a glede cenika za javno objavo letnih poročil za leto 2008.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

  1. Gospodarske družbe in zadruge:
    Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
    a.    37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
    b.    41,40 (potrjeno z
Preberi do konca - Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Danes si bomo pobliže ogledali vprašanja, ki se nanašajo na računovodsko in davčno obravnavo poslovnega prostora, ki je last samostojnega podjetnika kot fizične osebe. Torej, samostojni podjetnik je kot fizična oseba lastnik poslovnega prostora v katerem opravlja dejavnost. Zanimajo nas odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Ali lahko uveljavlja strošek amortizacije za obravnavani poslovni prostor?
  2. Ali lahko fizična oseba samostojnemu podjetniku zaračunava najemnino?
  3. Ali lahko nepremičnino proda oziroma prepiše na s.p. ter kakšni stroški so s tem?

V zvezi z navedenimi …

Preberi do konca - Prenos poslovnega prostora iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

22.03.2009 0

Dopolnilna dejavnost ali popoldanski s.p. je danes zelo razširjena oblika opravljanja dejavnosti. Pa si danes poglejmo pravno opredelitev takšne dejavnosti, saj se je v praksi spremenila definicija, ki je včasih opredeljevala takšno obliko opravljanja dejavnosti kot popoldansko obrt.

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah popoldanska obrt ni več opredeljena, to pomeni da morate za opravljanje dejavnosti po klasični poti pridobiti status samostojnega podjetnika. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar …

Preberi do konca - Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”
1 2 3 6