Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede obračunavanja DDV od prevoznih storitev, povezanih s tranzitom blaga. Davčni zavezanec bo organiziral prevoz za naročnika iz tretjih držav (Singapur) iz Hrvaške do carinskega skladišča v Antwerpnu, od koder bo blago odposlano v Singapur. Blago ne bo sproščeno v prost promet v Evropski uniji, zato davčni zavezanec meni, da je prevozna storitev oproščena plačila DDV.

Ali lahko izvajalec prevoza uveljavlja oprostitev plačila DDV in katera dokazila potrebuje?

Slovenski davčni zavezanec, ki opravi prevoz blaga na

Preberi do konca - Prevozne storitve, opravljene za tujega zavezanca

Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki kot podprevoznik opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca), uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi 13. točke prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 za tisti del poti, ki je vključen v carinsko osnovo pri uvozu blaga?

Podprevoznik, ki po naročilu organizatorja prevoza (slovenskega ID zavezanca) opravi prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo, ne more uveljavljati oprostitve

Preberi do konca - Uveljavljanje oprostitev plačila DDV pri prevoznih storitvah povezanih z uvozom blaga

Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 18/11 je bil dne 15. 3. 2011 objavljen Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1D, s katerim je dodan nov 66.a člen zakona. Ta zakon predstavlja podporo ukrepom, določenim v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP, ki je tudi objavljen v Uradnem listu RS št. 18/11.

ZDDV-1D je začel veljati 16. 3. 2011, ne uporablja pa se za račune, izdane pred uveljavitvijo tega zakona. Določbe ZDDV-1D se nanašajo …

Preberi do konca - Razlaga 66.a člena ZDDV-1 (uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

Obdavčitev v Sloveniji: po deležu pobranih davkov smo evropski

16.04.2011 0

V primerjavi z Evropo nas bolj obremenjujejo visoke plače in potrošnja, podpovprečno kapital.

Ljubljana – Na lestvicah bolj ali manj »obdavčenih držav«, ki jih občasno objavljajo tudi mediji in mednarodne ustanove, se Slovenija uvršča visoko, na ministrstvu za finance pa menijo, da takšne ocene niso vselej dobro utemeljene, vsaj kar zadeva primerjavo med pobranimi davki in bruto domačim proizvodom (BDP): »Mednarodne primerjave kažejo, da je Slovenija po deležu pobranih davkov v BDP povsem ‘evropska’. Delež skupnih davčnih prihodkov v …

Preberi do konca - Obdavčitev v Sloveniji: po deležu pobranih davkov smo evropski

Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoIzplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske subvencije upravičencu ni bilo izvedeno pravilno.

V nadaljevanju odgovarjamo.

V primeru, ko izplačevalec izda upravičencu odločbo, s katero nadomesti prvotno odločbo (npr: v pritožbenem ali obnovitvenem postopku) in s katero upravičencu naloži vračilo prejetih sredstev, lahko izplačevalec pri davčnemu organu v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni …

Preberi do konca - Predlaganje popravkov REK obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij

Računovodski opomnik za 15.04.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih obveznosti:


  • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – normirani odhodki
  • Napoved za odmero dohodnine od obresti in dividend
  • Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU – INTRASTAT
  • Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranki pobot – v letu 2011 (zadnji dan prijave v krog pobota)
  • Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 15.04.2011
1 2 3 4 5 8