Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011

15.04.2011 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa so posojila za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2010 dalje in v letu 2010 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2011 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko …

Preberi do konca - Razpis posojil za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2011

Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoVlada RS je na današnji seji dala soglasje k Tarifi nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, ki jih je na svoji seji dne 8. 4. 2011 sprejel svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Sprejetje Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota je potrebno zaradi izvajanja Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, na podlagi katerega je bila AJPES-u podeljena pristojnost za izvajanje obveznega večstranskega pobota.

Nadomestilo stroškov za izvajanje večstranskega obveznega pobota se bo …

Preberi do konca - Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

informator-racunovodstvo-vitagoNa podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11) in 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema

PRAVILA o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Pravila si lahko ogledate s klikom na povezavo: Pravila_o_izvajanju_obveznega_vecstranskega_pobota (pdf)

Pripravil: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota

Stališče GZS: glede neizvedljivih določil z.o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

14.04.2011 0

Od Vlade in ministra za finance zahtevamo interventne ukrepe za premoščanje neizvedljivih določil Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

V dnevih pred 15. aprilom, ki naj bi bil po Pravilih AJPES obvezujoč datum za obvezno vključevanje v večstranski pobot, se dviga protest številnih podjetij o posledicah zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, na katere je GZS opozarjala pred njegovim sprejemom.

Žal srd vodstev podjetij, ki nam sporočajo, kako se prej predvidljivi plačilni roki podaljšujejo na …

Preberi do konca - Stališče GZS: glede neizvedljivih določil z.o preprečevanju zamud pri plačilih in obveznega večstranskega pobota

Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

14.04.2011 0

Predmet razpisa: RC GSD razpisuje:

  • dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 2.180.000,00 EUR,
  • garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 1.090.000,00 EUR,

za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov ter fizičnih oseb, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji s sedežem v občinah: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Dolenjske Toplice, Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Loški potok, Občina Metlika, Občina Mirna Peč, Občina Mokronog – Trebelno, Občina Semič, Občina Straža, Občina Šentjernej, Občina Šentrupert, Občina …

Preberi do konca - Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2011

Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom

13.04.2011 0

V petek, 8.4.2011, so se v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih predstavniki ZRS sestali z direktorico AJPES, gospo Romano Logar ter njenimi sodelavci. ZRS je predstavila dileme v zvezi z izvedbo zakona, zlasti pa izpostavila problematiko izvedbe predvidenega prvega obveznega večstranskega pobota, ki naj bi se izvajal 15.4.2011.

Predstavniki AJPES so soglašali, da je za pripravo na prvi obvezni pobot, ki bo 15. 4. 2011, relativno malo časa, saj ta datum neposredno sledi datumu oddaje …

Preberi do konca - Obvestilo ZRS v zvezi z obveznim večstranskim pobotom
1 2 3 4 5 6 8