Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanji glede obračunavanja DDV pri zaračunavanju taks ter povračil sodnih stroškov. Davčni zavezanec deluje kot zastopnik in plačuje takse in pristojbine v tujem imenu in za tuj račun. Na vprašanji v zvezi s tem odgovarjamo:

1. Ali mora davčni zavezanec obračunati DDV, ko domačemu naročniku zaračuna takso ali pristojbino, ki jo je plačal pri uradu za intelektualno lastnino ali sodišču?

Glede na to, da davčni zavezanec deluje kot zastopnik in pri uradu ali sodišču plača takso ali

Preberi do konca - Takse, povračila sodnih stroškov in obračunavanje DDV

Izračun odbitnega deleža DDV v javnih zdravstvenih zavodih

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede izračunavanja odbitnega deleža DDV v javnih zdravstvenih zavodih. Zdravstveni zavodi opravljajo pretežno storitve, ki so v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV. Poleg tega opravljajo tudi obdavčljivo dejavnost in nekateri beležijo tudi velik delež neobdavčljivega prometa za katerega prejemajo plačila ministrstev. V zvezi z vašim vprašanjem, ali zdravstveni zavodi v imenovalec enačbe za izračun odbitnega deleža vključijo tudi neobdavčen promet, pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – …

Preberi do konca - Izračun odbitnega deleža DDV v javnih zdravstvenih zavodih

Popravek zneska obračunanega DDV pri opravljeni storitvi odkupa nezapadlih terjatev – faktoringa

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec navaja, da v primeru nezapadlih terjatev davčna obveznost nastane, ko je opravljena storitev (ob podpisu pogodbe) ter da se DDV obračuna od davčne osnove, ki je določena v drugem odstavku 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Ker pravilnik posebej ne določa, kaj v primerih, ko je izterjani znesek manjši od diskonta, prosi za potrditev v zvezi z dilemo, ki se mu postavlja v primeru, ko je izterjani znesek manjši od zneska diskonta, od katerega je bil odveden

Preberi do konca - Popravek zneska obračunanega DDV pri opravljeni storitvi odkupa nezapadlih terjatev – faktoringa

Humanitarna akcija ”VELIKONOČNI PIRHI”

21.04.2011 0

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RK ZAGORJE OB SAVI

Cesta zmage 7
1410 Zagorje ob Savi

Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi vas vabi na humanitarno akcijo

”VELIKONOČNI PIRHI”

ki bo potekala v SOBOTO, 23. APRILA 2011 od 8. do 11. ure na tržnici ”Pod uro” v Zagorju ob Savi.

Zbrana sredstva bomo namenili za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin.

PRIDITE IN POMAGAJTE!

Sponzor: Računovodstvo Vitago…

Preberi do konca - Humanitarna akcija ”VELIKONOČNI PIRHI”

Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne višine so prejemki oproščeni plačila dohodnine oziroma ali je limit skupni (za kmetijska in gozdna zemljišča), ne glede na to, kakšno storitev zavezanec opravi preko strojnih krožkov.

V nadaljevanju odgovarjamo s pojasnilom, ki je usklajeno z Ministrstvom za finance.

Oprostitev dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi

Preberi do konca - Opravljanje storitev preko strojnih krožkov – oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi

Subvencije in odbitek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede uveljavljanja odbitka DDV pri izplačevalcu subvencije. Občina kot izplačevalec subvencije prejme račun, na katerem je prejemnik subvencije obračunal DDV. V zvezi z vprašanjem, ali ima občina pravico do odbitka DDV, pojasnjujemo:

Občina v opisanem primeru nima pravice do odbitka DDV.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB-3) v 63. členu določa, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je …

Preberi do konca - Subvencije in odbitek DDV
1 2 3 4 8