Dan intelektualne lastnine

30.11.2011 0

Datum: 1. december 2011

Kraj: v prostorih GZS (dvorana B), Dimičeva 13, Ljubljana

Izobraževalni seminar: »Dan intelektualne lastnine« bo potekal 1. decembra 2011 v prostorih GZS (dvorana B), Dimičeva 13, Ljubljana.

Intelektualna lastnina (IL) je tako za izumitelje kot za podjetja ključnega pomena pri ščitenju edinstvenega znanja ter pri trženju novih tehnologij, postopkov, proizvodov. Stanje varovanja intelektualne lastnine se v zadnjem obdobju izboljšuje, predvsem in tudi zaradi vladnih ukrepov, vezanih na spodbujanje formalne zaščite pravic IL. Ugotavljamo pa, da …

Preberi do konca - Dan intelektualne lastnine

Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – avtonomija pogodbenih strank

30.11.2011 0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Številka: 1001-453/2011-3, Datum: 15.11.2011

V odgovoru na vlogo, v kateri se postavlja vprašanje v zvezi s pravno podlago za določitev odpravnine, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni pristojno za reševanje konkretnih zadev, podaja pa neobvezna mnenja in pojasnila v zvezi z zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje ministrstva. Za nadzor nad izvajanjem …

Preberi do konca - Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – avtonomija pogodbenih strank

Računovodski opomnik za 30.11.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih bruto plačah – obrazec 1-ZAP/M
 • Zahteva za ugotavljanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov – za leto 2012

Pripravil: Računovodstvo …

Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.11.2011

E-ISKALNIK SKP-08 – Koda poklica skladno s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08)

29.11.2011 0

E-ISKALNIK SKP-08 – tukaj

NAMEN

E-iskalnik SKP-08 je pripomoček za lažjo in enotnejšo uporabo Standardne klasifikacije poklicev 2008 (SKP-08), sprejete z Uredbo o standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Ur.l. RS, št. 50/2010). SKP-08 se uporablja za razvrščanje dela oz. poklicev v skupine poklicev po SKP-08 v uradnih ali v administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih registrih.

DELOVANJE

Z uporabo e-iskalnika SKP-08 lahko konkretnemu delu, delovnemu mestu ali poklicu, ki ga želite kodirati po SKP-08, kodo določite na …

Preberi do konca - E-ISKALNIK SKP-08 – Koda poklica skladno s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08)

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.

 

 • Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf
 • Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje 34. člena istega zakona, v neskladju z Ustavo
  http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011094.pdf

Vir: Uradni list RS: št. 95/2011 z dne 25.11.2011 …

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

SUPERVIZOR – Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij

28.11.2011 0

Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve. Javna osvetlitev toka denarja med javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. Komisija za preprečevanje korupcije s tem projektom odpira novo paradigmo transparentnosti …

Preberi do konca - SUPERVIZOR – Spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij
1 2 3 7