Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno …

Preberi do konca - Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je naslovilo večje število vprašanj v zvezi z novo pokojninsko in invalidsko zakonodajo ter z zakonodajo, ki ureja trg dela in zaposlovanje. V nadaljevanju posredujemo pojasnilo k vprašanju II.1, ki se nanaša na 157. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012, 39/2013 in in 63/2013-ZIUPTDSV), ostala vprašanja pa odstopamo v pristojno reševanje Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.

Določba prvega odstavka …

Preberi do konca - Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja

Vzajemnost pri vračilu DDV med davčnimi zavezanci s sedežem v Sloveniji oz. Srbiji

29.10.2013 0

Iz Sektorja za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem pri Ministrstvu za finance smo prejeli obvestilo:

Obveščamo vas, da bo s 1.10.2013 z Republiko Srbijo vzpostavljena vzajemnost pri vračilu DDV med davčnimi zavezanci s sedežem v Sloveniji oz. Srbiji brez omejitev.

S 1.1.2013 se je spremenil Zakon o DDV v Srbiji, s katerim se odpravljajo omejitve pri vračilu DDV tujim davčnim zavezancem. Ministrstvo za finance Republike Slovenije in Ministrstvo za finance Republike Srbije sta potrdila, da so izpolnjeni pogoji

Preberi do konca - Vzajemnost pri vračilu DDV med davčnimi zavezanci s sedežem v Sloveniji oz. Srbiji

V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

28.10.2013 0

Z 9. oktobrom 2013 sta začeli veljati noveli zakonov o gospodarskih družbah in o podpornem okolju za podjetništvo. Prva med drugim rahlja pogoje za ustanovitev podjetja, druga širi nabor upravičencev do podpore na področju podjetništva.

Novela zakona o gospodarskih družbah vsebuje novosti v delu, ki opredeljuje pogoje za vpis subjekta v sodni register in omejitve pri ustanavljanju, vodenju in nadzoru družb ter katerega izvajanje je ustavno sodišče zadržalo.

Tako je med drugim črtana omejitev, da družbe ne morejo ustanoviti, …

Preberi do konca - V veljavi noveli o gospodarskih družbah in podpornem okolju za podjetništvo

Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti

25.10.2013 0

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je izvedba aktivnosti, ki so usmerjene v spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti pri študentih t.j.:

  • razvijanje znanja in veščin, povezanih z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja poljubnih osebnih, družbenih ali poslovnih izzivov,
  • razvijanje osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo idej (npr. ustvarjalnost, samozavest, navdušenje, pogum, obvladovanje tveganja, timsko delo, vztrajnost, domiselnost,..),
  • spodbujanje razvoja različnih tipov invencij in inovacij od proizvodov do storitev, novih načinov dela (organizacijske rešitve), novih aktivnosti  na področju spodbujanja inovativnosti,
Preberi do konca - Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti

Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)

24.10.2013 0

Predmet razpisa: Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Zveza bank, Podružnica Ljubljana, Hranilnica in …

Preberi do konca - Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2013)
1 2 3 4