Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z obveznostjo identifikacije za namene DDV tujcev, ki v okviru novoletnih sejmov v Sloveniji na stojnicah prodajajo blago fizičnim osebam pojasnjujemo:

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13 in 46/13-ZIPRS1314-A) opredeljuje predmet obdavčitve v 3. členu, obdavčljive transakcije pa v 4. členu. Obveznost prijavljanja in identifikacijo za namene DDV in v zvezi s tem izdajo identifikacijske številke za DDV pa urejata 78. in 79. člen ZDDV-1.…

Preberi do konca - Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)

Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primeru, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa vprašanje v zvezi z upoštevanjem prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri pridobitvah blaga znotraj Unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV, pojasnjujemo:

Če se v postopku davčnega nadzora ugotovi, da v primeru pridobitve blaga znotraj Unije ali v primeru mehanizma obrnjene davčne obveznosti DDV ni bil obračunan, se davčnemu zavezancu naloži plačilo davka. Ker DDV ni bil obračunan pravočasno, se davčnega zavezanca lahko z globo kaznuje za prekršek.

Preberi do konca - Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primeru, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV

10 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

23.12.2013 0

Za večino podjetnikov po seji vlade, ki je potekala 5. decembra 2013, sprememb in dodatnih stroškov z davčnimi registrskimi blagajnami ne bo. Vlada ne bo uvedla davčnih blagajn, ki bi bile direktno povezane s strežnikom davčne uprave. Bodo pa blagajne, ki ne omogočajo brisanja računov oziroma tako imenovane virtualne davčne blagajne morali uvesti vsi, ki poslujejo z gotovino, denimo odvetniki, zdravniki…

Vlada je zdajšnji model registrskih blagajn zaradi povečanih prilivov ocenila kot ustrezen in ga bo razširila na vsa …

Preberi do konca - 10 odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah

Vštevanje štipendije v davčno osnovo drugih dohodkov študenta, ki registrira s.p.

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se prosi za pojasnilo glede vštevanja štipendije v davčno osnovo od drugih dohodkov, po prvem odstavku 106. člena ZDoh-2, če se študent dodiplomskega študija v času študija registrira kot samostojni podjetnik.

V obrazložitvi vprašanja se ugotavlja, da pojmi »študent«, »polni študijski čas« in »študij« v 106. členu ZDoh-2 niso opredeljeni, zato se meni, da se uporabljajo določbe Zakona o visokem šolstvu – ZviS. Ta v 69. členu določa, da imajo študentje med drugim tudi pravico do štipendiranja …

Preberi do konca - Vštevanje štipendije v davčno osnovo drugih dohodkov študenta, ki registrira s.p.

Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali je treba oddati samostojen REK obrazec, če povračila stroškov niso izplačana skupaj s plačo?

Če se povračila stroškov ali drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, izplačujejo samostojno (ne skupaj z izplačilom plače) je treba, skladno s Pravilnikom, poročati o teh dohodkih najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili dohodki izplačani. Uporabi se vrsta dohodka 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno sonovo.

Če so povračila …

Preberi do konca - Predlaganje REK-1 obrazca za dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja – vprašanja in odgovori

Dodatni podatki o izplačanih dohodkih – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure?

Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.

2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure?

V polju B01 se poroča o dejanskih urah.

3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene

Preberi do konca - Dodatni podatki o izplačanih dohodkih – vprašanja in odgovori
1 2 3