Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo

Številka: 100-1035/2014/3
Datum: 31.07.2014

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo prejeli vaše vprašanje, v katerem nas sprašujete glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, da zaposleni poleg zaposlitve v okviru polnega delovnega časa opravlja tudi dopolnilo delo, skladno z določbo 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., v nadaljevanju: ZDR-1), oziroma ima pri različnih delodajalcih sklenjenih več pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ki skupaj pomenijo …

Preberi do konca - Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo

Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji

Pogosto slišimo, da je zdravje naša največja dobrina. Zdi se nam nekaj samoumevnega, vendar se na žalost prave vrednosti zdravja običajno zavemo šele, ko nastopijo bolečina, poškodba ali celo bolezen. Čeprav je v medijih, na spletu, v številnih knjigah in priročnikih na voljo nešteto nasvetov, kako si pomagati za bolj zdrav način življenja, in čeprav zaposlene k temu spodbujajo tudi odgovorni delodajalci, je resnica ena sama: v prvi vrsti smo za naše zdravje odgovorni sami.

Pri tem so nemalokrat …

Preberi do konca - Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji

ZRSZ – Nov Portal za delodajalce (večinoma brezpapirno sodelovanje)

26.11.2014 0

ZZZS-racunovodstvo-VitagoNa Zavodovi spletni strani, natančneje na naslovu www.ZaDelodajalce.si je na voljo nov Portal za delodajalce, kjer na enem mestu nudimo vse storitve za delodajalce.

Gre za prijaznejši pristop do delodajalcev – konec oktobra je dosedanje storitve za delodajalce na Zavodovi spletni strani uporabljalo 46.738 delodajalcev. Vsem dosedanjim elektronskim storitvam za delodajalce smo dodali povezavo na našo spletno stran – na informacije, aktualne samo za delodajalce. Novost je tudi to, da bodo delodajalci poslej imeli celovit pregled nad vsem dosedanjim …

Preberi do konca - ZRSZ – Nov Portal za delodajalce (večinoma brezpapirno sodelovanje)

Spremembe računovodskih standardov bo potrebno poznati vnaprej

25.11.2014 0

Poleg analize vpliva na računovodske izkaze lahko zahteve standarda po drugačnem evidentiranju prihodkov vplivajo tudi na vzpostavljene procese v družbi, informacijske sisteme, notranje kontrole, uveljavljene računovodske politike in podobno. Nekaj sprememb, ki jih prinaša novi standard, še zdaleč pa ne vse, je na kratko zbranih v nadaljevanju.

Odvisno od dejavnosti

Spremembe ne bodo vplivale enako na vse družbe. Predvsem je vpliv odvisen od panoge, v kateri družba posluje, ter vrste pogodb, ki jih sklepa s svojimi kupci.

Energetika

Tako …

Preberi do konca - Spremembe računovodskih standardov bo potrebno poznati vnaprej

Finančno ministrstvo z novelo podrobneje ureja področje ročno izdanih računov

24.11.2014 0

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki med drugim določa izdajo ročno izpisanih računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo vezane knjige računov, kar je eden od ukrepov v boju proti sivi ekonomiji. Z njim naj bi povečali preglednost poslovanja z gotovino in zmanjšali možnosti neplačevanja davkov.

Transparentnost in sledljivost podatkov je že zagotovljena v primerih, ko zavezanci izdajajo račune z uporabo računalniških programov in elektronskih naprav, s predlogom novele zakona pa bo ta cilj …

Preberi do konca - Finančno ministrstvo z novelo podrobneje ureja področje ročno izdanih računov

Opredelitev glavnega delodajalca po zakonu o dohodnini

22.11.2014 0

Zavezanec navaja, da prihaja v postopkih izvršbe, ko se izterjujejo sodbe delovnih sodišč o prisojenih dohodkih iz zaposlitve, do težav pri ugotavljanju neto zneskov. Ugotavljanje višine prispevnih in dohodninskih obveznosti od dosojenih bruto zneskov je v primeru, da se dosojeni bruto znesek šteje kot izplačilo glavnega delodajalca (glede na znesek izplačila) izredno oteženo iz naslednjih razlogov:

  • ugotavljanje skupnega neto zneska dolga (ob upoštevanju, da gre za glavnega delodajalca) je nesmiselno, saj ob izračunu nihče ne ve, kdaj bo prišlo
Preberi do konca - Opredelitev glavnega delodajalca po zakonu o dohodnini
1 2