Javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2015

podjetništvo1K sodelovanju so vabljene vse podporne institucije za in , ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in , izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Evropske nagrade za se podeljujejo od leta 2006 za odličnost pri spodbujanju podjetništva in malih podjetij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Od prvega natečaja se je prijavilo več kot 2.500 projektov, ki so skupaj podprli ustanovitev več kot 10.000 novih podjetij.

Cilji nagrad so:

 • prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti ter pobud za spodbujanje podjetništva,
 • predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških politik ter praks,
 • doseganje večje stopnje zavedanja o vlogi podjetništva v družbi,
 • spodbujanje in navdihovanje potencialnih podjetnikov.

V letošnjem letu lahko kandidirate s svojim podjetniškim projektom v šestih kategorijah:

 1. Spodbujanje podjetniškega duha
  Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah;
 2. Naložbe v podjetniška znanja
  Priznava pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih veščin;
 3. Izboljšanje poslovnega okolja
  Priznava inovativne politike na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, s katerimi se spodbuja ustanavljanje in rast podjetij, poenostavljajo zakonski ter upravni postopki za podjetja in izvaja načelo »Misli najprej v malem« v korist malim in srednje velikim podjetjem;
 4. Spodbujanje internacionalizacije poslovanja
  Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije;
 5. Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri
  Priznava politike in pobude na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki podpirajo majhna in srednje velika podjetja pri dostopanju do okolju prijaznih trgov in jim pomagajo izboljšati učinkovitost gospodarjenja z viri, in sicer skozi razvoj znanj na področju zelenih tehnologij, iskanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter skozi financiranje;
 6. Odgovorno in odprto podjetništvo
  Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, invalidi ali pripadniki etničnih skupin.

Več

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija

Rok: Vaše prijave pošljite na predpisanem obrazcu (izpolnjen v celoti), do vključno 8. maja 2015, do 10.00 ure, v elektronski obliki, na naslov: tadeja.oberc@spiritslovenia.si. Prijave so brezplačne.

Dodatne informacije: Več informacij prejmete pri nacionalni kontaktni osebi: Tadeja Oberč, SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 5309 802, e-pošta: tadeja.oberc@spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem natečaju najdete tukaj.

Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 26. 3. 2015, http://www.spiritslovenia.si/

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj