Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Odvetnica-Maja-RamsakIzpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika je eden pomembnejših pravnih institutov, katerega namen je zagotoviti enakopravno obravnavanje vseh upnikov stečajnega dolžnika. Razlog za začetek stečaja nad posameznim dolžnikom praviloma obstaja že določeno obdobje pred začetkom stečaja, zato tudi za pravna razmerja, v katera je stečajni dolžnik vstopil pred začetkom stečajnega postopka, velja poseben pravni režim. Izpodbojni so namreč vsi pravni posli in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil ali izvedel v obdobju dvanajstih mesecev pred uvedbo stečajnega …

Preberi do konca - Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Prijava terjatve v postopkih insolventnosti

Odvetnica-Maja-RamsakEden izmed ključnih problemov gospodarske krize je tudi rastoča nelikvidnost podjetij, ki se odraža v vse številnejših postopkih zaradi insolventnosti (tj. postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih). Te postopke ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP, Uradni list 126/2007 (spremembe in dopolnitve ZFPPIPP-A, Uradni list 40/2009, ZFPPIPP-B, Uradni list 59/2009).

Upnik lahko postane stranka glavnega postopka zaradi insolventnosti samo če v tem postopku pravočasno prijavi svojo terjatev. V postopku prisilne poravnave mora …

Preberi do konca - Prijava terjatve v postopkih insolventnosti

Nova kategorija na E-računovodstvu

10.02.2010 0

Pozdravljeni v novi kategoriji bloga E-računovodstvo, ki smo jo poimenovali Gostujoči prispevek. Namen bloga je širjenje znanja in pretok idej, ki mu z uvedbo nove kategorije vestno sledimo.

V novi kategoriji bomo objavljali zanimive članke strokovnjakov iz našega Poslovnega kluba Vitago, ki se posredno ali neposredno dotikajo osnovnih kategorij bloga E-računovodstvo, torej računovodstva, podjetništva in ekonomije.

Kot prvo gostujoče pero bo za vas članke s svojega področja oblikovala uspešna odvetnica Maja Ramšak. Njena odvetniška pisarna deluje že …

Preberi do konca - Nova kategorija na E-računovodstvu
1 7 8 9