Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

sodisce RSOdločba:    sodba I U 1574/2009
Oddelek:    Javne finance
Datum seje senata:    07.06.2011
Področje:    DAVKI
Institut:    DDV – odbitek vstopnega DDV – subleasing – nakup in prodaja osebnih avtomobilov – posredništvo pri trgovanju z vozili
Zveza:    ZDDV člen 40.

JEDRO:
Iz določbe 1. točke 6. odstavka 40. člena ZDDV izhaja, da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo prodajo. Tožnik …

Preberi do konca - Odbitek DDV od osebnih avtomobilov pri pogodbi o ”subleasingu”

Zobozdravstvena dejavnost – davčni inšpekcijski nadzor nad blagajniškim poslovanjem

sodisce RSOdločba:    sklep in sodba I U 1130/2010
Oddelek:
Javne finance
Datum seje senata: 15.02.2011
Področje: DAVKI – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO – UPRAVNI SPOR
Institut: davčni inšpekcijski nadzor – odločba o ugotovitvi nepravilnosti – upravni spor – rok za vložitev tožbe – sodne počitnice – zamuda roka – predlog za vrnitev v prejšnje stanje
Zveza:
ZDavP-2 člen 141, 141/1. ZDDV-1 člen 81. ZUS-1 člen 23, 23/1, 24, 28, 28/1. ZS člen 83, 83/3.

JEDRO:
Z izpodbijano odločbo je pristojni davčni urad …

Preberi do konca - Zobozdravstvena dejavnost – davčni inšpekcijski nadzor nad blagajniškim poslovanjem

Motorna vozila in DDV – kdaj se vozilo šteje za novo in kdaj za rabljeno

01.08.2011 0

sodisce RSOdločba: sodba I U 1232/2009
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 07.09.2010
Področje: DAVKI, Računovodstvo
Institut: DDV – novo vozilo – rabljeno vozilo – izpolnjevanje pogojev – kumulativnost
Zveza: ZDDV-1 člen 3, 3/3, 34, 34/1, 36, 36/5, 36/5-a, 37, 37/1, 40, 40/1, 41, 41/1, 76, 76/1, 76/1-5.

JEDRO:
V konkretnem primeru gre za vprašanje ali je vozilo, ki ga je pridobila tožeča stranka, novo in je predmet obdavčitve z DDV ali se šteje za rabljeno in pridobitev tega vozila …

Preberi do konca - Motorna vozila in DDV – kdaj se vozilo šteje za novo in kdaj za rabljeno

Obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina

10.07.2011 0

sodisce RSOdločba: sodba U 1146/2005
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 06.02.2007
Področje:    davki
Institut:
davek od osebnih prejemkov – obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina
Zveza: ZDoh člen 15, 15.

JEDRO:

Podatki upravnih spisov ne izkazujejo, da bi bila prokura s sklepom z dne 27. 11. 2000 podeljena prokuristu kot samostojnemu podjetniku. Tudi iz sodnega registra izhaja le vpis A.A. kot fizične osebe. Čim pa je tako, je tudi po oceni sodišča presoja, da je A.A. opravljal funkcijo …

Preberi do konca - Obdavčitev plačila za delo prokurista – dohodnina

Odajanje plovil v podnajem – dovoljenost revizije

sodisce RSOdločba: Sklep X Ips 701/2007
Odločba 2: Sodba UPRS U 472/2006
Oddelek: Upravni oddelek
Datum seje senata: 20.05.2010
Področje:    DAVKI – UPRAVNI SPOR
Institut: davek na dodano vrednost – oprostitev plačila DDV – dovoljenost revizije – pomembno pravno vprašanje – že rešeno vprašanje – praksa Vrhovnega sodišča
Zveza: ZDDV člen 31, 31/2-2. ZUS-1 člen 83, 83/2-2.

JEDRO:
Revizija se ne dovoli, če je o pravnem vprašanju, ki je bistveno za odločitev, Vrhovno sodišče že odločalo, izpodbijana sodba pa od …

Preberi do konca - Odajanje plovil v podnajem – dovoljenost revizije

Pogodba o zaposlitvi, enoosebna d.o.o. – podlaga za obvezno zavarovanje (zavarovalna podlaga 01 in 040)

sodisce RSOdločba: Sodba VIII Ips 158/2009
Odločba 2: VDSS Psp 386/2008
Oddelek: Delovno-socialni oddelek
Datum seje senata: 21.02.2011
Področje: ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Institut: enoosebna d.o.o. – poslovodna oseba – status zavarovanca – podlaga za zdravstveno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi
Zveza: ZZVZZ člen 15, 78. ZGD člen 458a. ZDR člen 4, 9, 11, 12, 13, 72. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja člen 6, 8, 9, 12, 13.

JEDRO:
Tožnica del in nalog v enoosebni d.o.o. ni mogla …

Preberi do konca - Pogodba o zaposlitvi, enoosebna d.o.o. – podlaga za obvezno zavarovanje (zavarovalna podlaga 01 in 040)
1 2 3