Kakšni so stroški vašega gospodinjstva – Življenski pogoji, Slovenija, 2014

V letu 2014 so stanovanjski stroški za 37 % gospodinjstev predstavljali veliko breme.

Finančni položaj gospodinjstev po njihovem mnenju nekoliko boljši

Statistika_gospodinjstvaV letu 2014 je s svojimi dohodki težko ali zelo težko preživelo mesec 32 % gospodinjstev ali za 3 odstotne točke manj kot v letu 2013. Odstotek gospodinjstev, ki so mesec preživela lahko ali zelo lahko, pa je bil za 3 odstotne točke višji; v letu 2013 je brez težav shajalo 9 % gospodinjstev, v letu 2014 pa 12 % gospodinjstev.
Nepričakovane izdatke v višini 600 EUR bi v letu 2014 iz lastnih sredstev lahko poravnalo enak odstotek gospodinjstev kot pred enim letom: 51 %.
Enotedenske letne počitnice zunaj doma so si lahko privoščili vsi člani v 65 % gospodinjstev, to je za 1 odstotno točko manj kot v letu 2013.

Plačevanje stanovanjskih stroškov je za večino gospodinjstev srednje veliko breme

Stanovanjski stroški so po mnenju gospodinjstev v letu 2014 predstavljali veliko breme za 37 % gospodinjstev, srednje veliko breme za 52 % gospodinjstev, za 12 % gospodinjstev pa ti stroški niso bili breme. Delež gospodinjstev, ki jim stanovanjski stroški predstavljajo veliko breme, se je glede na leto 2013 zmanjšal za 1 odstotno točko. Vsaj enkrat v zadnjih dvanajstih mesecih pred izvedbo ankete je s plačilom stanovanjskih stroškov zaradi finančne stiske zamudilo 19 % gospodinjstev, kar je eno odstotno točko več kot pred enim letom. Zaradi finančne stiske je vsaj enkrat zamudilo s plačilom najemnine 24 % gospodinjstev, ki živijo v najetih stanovanjih. S plačilom hipoteke za svoje stanovanje je zaradi finančnih težav vsaj enkrat zamudilo 14 % gospodinjstev, če upoštevamo le tista gospodinjstva, ki so tako hipoteko imela.

Skoraj vsa gospodinjstva imajo telefon, pralni stroj in barvno TV

Telefon, pralni stroj in barvno TV so v letu 2014 imela skoraj vsa gospodinjstva v Sloveniji (čez 97 %). Osebni avtomobil so imeli v 82 % gospodinjstev; 6 % si ga ni moglo privoščiti, 11 % gospodinjstev pa ga ni imelo iz drugih razlogov. Stanje v zvezi s posedovanjem omenjenih dobrin se med leti bistveno ne spreminja.

Materialna prikrajšanost oseb približno enaka

V letu 2014 je bila stopnja resne materialne prikrajšanosti 6,6-odstotna in je ostala na približno isti ravni kot prejšnje leto. To pomeni, da je približno 133.000 oseb živelo v gospodinjstvih, ki si zaradi omejenih finančnih virov gospodinjstva niso mogla privoščiti vsaj štirih od naslednjih devetih elementov materialne prikrajšanosti: 1) plačila najemnine ali hipoteke, rednih stanovanjskih stroškov, odplačevanja kreditov, 2) primerno ogrevanega stanovanja, 3) poravnave nepričakovanih izdatkov, 4) mesnega ali enakovrednega vegetarijanskega obroka vsaj vsak drugi dan, 5) enotedenskih letnih počitnic za vse člane gospodinjstva, 6) osebnega avtomobila, 7) pralnega stroja, 8) barvnega televizorja, 9) telefona.

Več kot petina oseb si ne more privoščiti prostočasnih aktivnosti, ki jih je potrebno plačati

V letu 2014 si nekaj novih oblačil ni moglo privoščiti 10 % oseb, dveh parov ustrezno velikih čevljev pa si ni moglo privoščiti 1 % oseb. Vsaj enkrat na mesec se je družilo s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu 83 % oseb, zaradi finančnih težav si tega ni moglo privoščiti 9 % oseb, zaradi drugih razlogov pa 8 % oseb. V prostem času si aktivnosti, ki jih je potrebno plačati (npr. rekreacije, obiska kina, prireditev ipd.), ni moglo privoščiti 22 % oseb. Z manjšim zneskom denarja npr. za kavo, pijačo, kino ipd., pa ni razpolagalo, ne da bi se prej s komer koli posvetovale, 9 % oseb.

Večina otrok ima oblačila, obutev, opremo za zunanje aktivnosti, igrače in knjige

V skoraj vseh gospodinjstvih (čez 97 %) so imeli v letu 2014 za svoje otroke, stare od 1 do 16 let, dobrine, kot so obutev, oprema za zunanje aktivnosti, igrače in knjige, primerne za starost otroka. Za svoje otroke si takih dobrin zaradi finančnih razlogov ni moglo privoščiti do 2 % gospodinjstev. Zaradi finančnih težav ni moglo svojim otrokom kupiti nekaj novih oblačil 5 % gospodinjstev. Delež gospodinjstev, kjer so otroci dobili vsak dan mesni oz. enakovredni vegetarijanski obrok, je znašal 98 %, sadje in zelenjavo vsak dan pa so otroci uživali v skoraj vseh gospodinjstvih (99 %). Enotedenske letne počitnice zunaj doma so svojim otrokom lahko privoščili v 92 % gospodinjstvih, 7 % gospodinjstev jim tega ni moglo omogočiti zaradi finančnih razlogov, 1 % gospodinjstev pa zaradi drugih razlogov.

Splošno zadovoljstvo z življenjem na približno enaki ravni

Splošno zadovoljstvo z življenjem so osebe v letu 2014 v povprečju subjektivno ocenile z oceno 6,9 (na lestvici od 0 – povsem nezadovoljen do 10 – zelo zadovoljen), to je za 0,1 ocene nižje kot v letu 2013. Svoje življenje je z ocenami od 7 do 10 ocenilo 63 % oseb, z ocenami od 0 do 4 pa 9 % oseb.

Več na SURS

Sorodni članki: