Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015

mladi_poslovniPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa za pred- projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 je dodeljevanje posojil za pred- projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 2.000.000,00 EUR.

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij 2007-2013 in 2014-2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Pogoji za : Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Roka za oddajo prijav sta 20. 7. 2015 in 21. 9. 2015.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si//aktualni-, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 43, Datum: 19. 6. 2015, Stran: 1181

Sorodni članki: