Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2015

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je odločitev o naboru projektov, ki bodo v primeru sofinanciranja s strani programskega področja za leto 2015 EU, upravičeni tudi do sofinanciranja s strani Ministrstva.

Več

Pogoji za : Upravičenci, ki se lahko javijo na razpis za , so vse kot je to določeno v Razpisu Evropske komisije.

Več o pogojih

Razpisnik: Ministrstvo za okolje in prostor

Rok: Projektni predlogi morajo prispeti najkasneje do 17. 8. 2015, do 12. ure.

Dodatne informacije: Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:

– Podprogram za okoljske ukrepe:

  • Prednostno področje okolje in učinkovita raba virov: Tatjana Orhini Valjavec, Tel: 478-74-54 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si,
  • Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej, Tel: 478-74-83 (ali 478-74-75 tajništvo) ali e-pošta: julijana.lebez-lozej@gov.si.
  • Prednostno področje okoljsko upravljanje in informacije:
    Tema narava in biotska raznovrstnost: mag. Julijana Lebez Lozej,
  • Ostale teme: Tatjana Orhini Valjavec.

– Podprogram za podnebne ukrepe: mag. Nives Nared, Tel: 478-73-39 (ali 478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.

Ministrstvo bo vse ključne informacije in pojasnila glede razpisa objavilo na svoji spletni strani.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 24. 7. 2015, Stran: 1405

Sorodni članki: