Novi primeri posojil z oderuškimi obrestmi

informator-racunovodstvo-vitagoVračila posojilodajalcem so tudi do petkrat višja od prejetih posojil. Posojilojemalce pozivamo, da nam posredujejo čim bolj natančne podatke o takih pogodbah.

Davčna uprava je, zlasti na območju Davčnega urada Ljubljana, naletela na primere posojilnih pogodb med fizičnimi osebami, za katere utemeljeno sumimo, da gre za primere oderuških in davčnih nepravilnosti. Vračila posojilodajalcem so v nekaterih primerih tudi do petkrat višja od prejetih posojil. Posojilojemalce želimo predvsem opozoriti, da podrobno preverijo pogoje, pod katerimi prejemajo , saj lahko imajo take pogodbe izrazito negativne posledice. Hkrati pa vse, ki so se znašli v nezavidljivem položaju pozivamo, da nam posredujejo čim bolj natančne podatke, s pomočjo katerih bomo lahko ustrezno ukrepali. Prijavam sta namenjena anonimna telefonska številko 080 30 60 in elektronski naslov prijave.durs@gov.si.

Davčno upravo glede konkretnih davčnih zavezancev zavezuje davčna tajnost, zato v nadaljevanju predstavljamo le bolj konkreten opis tega pojava.

Na podlagi rednih postopkov preiskav, anonimnih prijav in sodelovanja z drugimi pristojnimi organi, je davčna uprava odkrila primere posojilnih pogodb, za katere utemeljeno sumimo, da gre za primere oderuških obresti in davčnih nepravilnosti. Gre za posojilne pogodbe, ki jih sicer sklepajo fizične osebe, posredovanje pa poteka s pomočjo različnih podjetij, ki svoje storitve tudi oglašujejo. Družbe in samostojni podjetniki se običajno pojavljajo samo v vlogi posrednika – za posredovanje posojil zaračunajo visoko (cca 10 %) provizijo, ki jo plačajo posredniku po podpisu pogodbe, in sicer na roke v gotovini. Večina pogodb se sklepa v obliki notarskega zapisa, vendar pogodbe ne izkazujejo dejanske vrednosti prejetega posojila pač pa samo znesek dolga s pripadajočimi letnimi obrestmi. Dejansko pa so vračila posojilodajalcem v nekaterih primerih tudi do petkrat višja od prejetih posojil. Posojilo posojilojemalec prejme v gotovini, v vseh primerih pa se posojila zavaruje s hipoteko na nepremičninah, z dovolitvijo vpisa v zemljiško knjigo. Ker ocenjujemo, da gre za in morebitno zavajanje posojilojemalcev prosimo vse, da ustrezne podatke posredujejo davčni upravi, ki bo vsekakor ustrezno ukrepala.

Vse posojilojemalce, ki ste se s tem srečali in se morebiti tudi znašli v opisanem nezavidljivem položaju, da čim bolj natančne podatke v zvezi s pogodbami z oderuškimi obrestmi posredujejo davčni upravi. Konkretni podatki in dokumenti nam bodo pri uspešni izvedbi preiskave v veliko pomoč. Prijavam sta namenjena anonimna telefonska številko 080 30 60 in elektronski naslov prijave.durs@gov.si. Obrnete pa se lahko tudi na pristojni davčni urad.  

SOJ, DURS

Sorodni članki: