Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2009

22.12.2008 0

Na  Ministrstvu za finance smo pripravili uskladitev zneskov olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2009 kot izhaja iz določb Zakona o dohodnini.

V skladu s 118. in 122. členom navedenega zakona se zneski olajšav in zneski iz lestvice za odmero dohodnine enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada RS in se določijo s posebnim pravilnikom v decembru …

Preberi do konca - Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2009

Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

22.12.2008 0

Na Ministrstvo za gospodarstvo se je več subjektov obrnilo z vprašanjem, kdaj se lahko (v luči uveljavljanja davčnih olajšav) zaposlenim prvič deli dobiček po pravilih Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS št. 25/08, v nadaljevanju: ZUDDob) oz. ali bodo gospodarske družbe zaposlenim udeležbo po pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku, ki bi bila sprejeta, potrjena in registrirana v letu 2008, lahko prvič delile leta 2009 (za leto 2008) ali šele 2010 (za leto 2009).

Šesti odstavek …

Preberi do konca - Stališče o izvajanju zakona o udeležbi delavcev pri dobičku

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

22.12.2008 0

Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v tretjem odstavku 48. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) in bo v letu 2009 ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora po določbah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) davčnemu organu predložiti zahtevek do konca novembra 2008.

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov mora zavezanec vložiti na obrazcu pri pristojnem davčnem …

Preberi do konca - Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov (do 30. 11. 2008)

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

22.12.2008 0

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS) izdaja Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije.

JAVNI POZIV
k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008.

Zavezanci, ki so v letu 2008 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja 2009.…

Preberi do konca - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2008

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

12.11.2008 0

Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško …

Preberi do konca - Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)
1 81 82 83