Začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ

V Uradnem listu RS (Št. 40, Datum: 30. 5. 2012) je bil objavljen , ki ga je DZ sprejel 11. maja. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zakon posega v okoli 40 drugih zakonskih ureditev, glede na dogovor s sindikati so poslanci varčevalne ukrepe nekoliko omilili, vanj pa so vključili tudi možnost zvišanja davka na dodano vrednost (DDV). Varčevalni ukrepi posegajo na številna področja, med drugim v plače in druge prejemke javnih uslužbencev.

Glede na dogovor, ki ga je vlada dosegla s socialnimi partnerji, se bodo plače z junijem znižale za osem odstotkov, hkrati pa se bodo odpravila plačna nesorazmerja. Regres za letni dopust javnih uslužbencev bo letos odvisen od plačnega razreda. Med drugim se bodo znižali tudi stroški prevozov na delo, javni uslužbenci pa bodo odslej lahko koristili največ 35 dni letnega dopusta.

Pokojnine se letos ne bodo usklajevale, medtem ko se bodo pokojnine, ki se izplačujejo iz državne blagajne, znižale. Letni dodatek za rekreacijo bodo dobili le tisti upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 622 evrov. Na področju zdravstvenega varstva se bodo med drugim znižali stroški zdravstvenih storitev, ki jih krije osnovno zdravstveno zavarovanje.

Z varčevalnimi ukrepi se tudi ukinja 2. januar kot dela prost dan, medtem ko se po dogovoru vlade s sindikati kot dela prost dan ohranja 2. maj.

Starši bodo za drugega otroka v vrtcu po novem plačevali 30 odstotkov cene vrtca. Porodniško nadomestilo v prvih treh mesecih ostaja enako kot doslej, niža pa se starševsko nadomestilo, in sicer na 90 odstotkov.

Denarno nadomestilo za brezposelnost bo po novem za prve tri mesece znašalo 80 odstotkov osnove, v naslednjih devetih mesecih 60 odstotkov, nato pa v višini 50 odstotkov od osnove. Zakon proračunskim uporabnikom tudi omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb ter študentskega dela.

Objavljeno: STA, 30. 5. 2012, www.sta.si

Sorodni članki: