Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Z javnim razpisom želi država v Zasavju ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi začetne investicije

Ministrstvo za in tehnologijo je objavilo javni za začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin , in za leto 2016. Rok za oddajo vloge na naslov MGRT je 11. julij. Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 560.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Sorodni članki: