Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeObjavljeno: Zavod RS za zaposlovanje, 25. 11. 2014, http://www.ess.gov.si/

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2015.

se kot poseben program aktivne politike zaposlovanja izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju.

Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Programi javnih del so opredeljeni v Katalogu programov javnih del, ki določa nazive in vsebine programov javnih del po področjih izvajanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega povabila: Okvirna višina sredstev znaša skupaj 21.600.000,00 EUR, od tega 1.326.500,00 EUR za razvojne programe socialnega podjetništva (iz Kataloga pod številko 7.3.).

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Rok: Javno povabilo je odprto od 1. 12. 2014 od 8.00 ure do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 7. 10. 2015.

Ne glede na prejšnji odstavek je povabilo za izbor programov iz Kataloga pod številko 7.3. odprto od 1. 12. 2014 od 8.00 ure do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 28. 2. 2015.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila je na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si/ (v rubriki Delodajalci / Razpisi za delodajalce /Aktualni razpisi in povabila).

Kontaktna oseba, pri kateri lahko izvajalci dobijo dodatne informacije je Mojca Ulaga. Morebitna vprašanja naslovite pisno na elektronski naslov: Mojca.Ulaga@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja.

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Sorodni članki: