Julija nova pravila za pomoč malim in srednjim podjetjem

Evropska komisija je 15. januarja 2014 sprejela nove smernice o pogojih, pod katerimi lahko članice EU malim in srednje velikim podjetjem ter podjetjem s srednjo tržno vrednostjo omogočijo lažji dostop do financiranja. Nova pravila, ki bodo začela veljati 1. julija, so preprostejša, prožnejša in radodarnejša.

V Evropi je večina podjetij, sploh malih in srednjih, močno odvisna od tradicionalnega izposojanja pri bankah, kar je bilo znano že pred krizo, ki pa je zaradi problemov v evropskem bančnem sektorju občutno otežila njihov dostop do financiranja; približno tretjina malih in srednjih podjetij v minulih letih ni mogla dobiti potrebnega kapitala.

Da bi inovativna in v rast usmerjena podjetja, ki imajo v zgodnji razvojni fazi težave z dostopom do financiranja, ne glede na poslovni potencial, premostila te probleme, je komisija prilagodila pravila o državni pomoči, tako da se s skrbno oblikovanimi finančnimi instrumenti in fiskalnimi ukrepi pritegne svež kapital v nova podjetja, ne da bi bilo treba nadomestiti obstoječe načine financiranja.

Nova pravila, ki bodo po navedbah komisije podjetjem pomagala premostiti najbolj problematično fazo v njihovem življenjskem ciklu, tako imenovano “dolino smrti”, skozi katero se morajo prebiti v prizadevanjih za uveljavitev novih proizvodov in idej na trgu, bodo nadomestila smernice iz leta 2006, ki jih je komisija že nadgradila decembra 2010. Ena ključnih sprememb je razširitev nabora podjetij, ki jim članice lahko pomagajo, z malih in srednjih podjetij tudi na mala in s srednjo tržno vrednostjo. Prav tako je komisija razširila nabor finančnih instrumentov, s katerimi se lahko pomaga podjetjem, ter prilagodila obvezno sodelovanje zasebnih investitorjev pri pomoči ti bodo morali sodelovati z desetimi do 60 odstotki, odvisno od starosti in tveganja podjetja. Nova pravila so del strategije komisije za posodobitev državnih pomoči, katere namen je pospešitev rasti na enotnem trgu. Za dosego teh ciljev komisija spodbuja učinkovite ukrepe pomoči, nadzor pa usmerja v primere z največjim učinkom na konkurenco.

Avgusta lani so na primer začela veljati nova pravila o državni pomoči za banke, ki so zaradi obveznega sodelovanja lastnikov in podrejenih upnikov pri reševanju bank dvignila precej prahu, tudi v Sloveniji.

Vir in informacije: STA, 15. 1. 2014, www.sta.si

Sorodni članki: