Javni razpis – mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2015)

spsPredmet razpisa: Predmet produkta so za mikro in .

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje.

Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 20. 2. 2015.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-74 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 30. 1. 2015, Stran: 112

Sorodni članki: