Javni razpis sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2015

svetovanjePredmet razpisa: Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski ; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski ; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov; promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani , ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v uspešno med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo v letu 2015 doseči naslednje cilje:

  • organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem;
  • svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 150 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 270.000 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za , inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija

Rok: je odprt do vključno 7. 8. 2015, do 13. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: spk@spiritslovenia.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje sedem delovnih dni pred zadnjim rokom za zbiranje prijav. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavil odgovore na vprašanja najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve, podane na elektronski naslov: spk@spiritslovenia.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini  – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 48, Datum: 3. 7. 2015, Stran: 1283

Sorodni članki: