Na voljo več kot milijon evrov za zaposlovanje mladih doktorjev znanosti

Javna agencija za raziskovalno Republike Slovenije je objavila »Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti« v letu 2015.

Namen javnega razpisa je omogočiti mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve, s ciljem uporabe pridobljenih znanj na področju raziskovalno-razvojnega dela, prenosa znanja v prakso in dviga raziskovalno-razvojnih potencialov.

Na javni razpis se lahko prijavijo , ki so bile najkasneje na dan objave razpisa, to je 5. 6. 2015, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.

Razpis omogoča sredstev za in ostalih stroškov dela mladih doktorjev znanosti, ki so opravili zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in so prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Izbrani prijavitelji morajo z mladim doktorjem znanosti skleniti za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev v organizacijski enoti, ki izvaja raziskovalno-inovacijske projekte ali programe.

Okvirna vrednost razpisa je 1,026 milijona EUR.

Javni razpis je odprt do 10. septembra 2015, do 12. ure.

Več o javnem razpisu

Sorodni članki: