Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011

Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka oziroma študenta višje šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta .

Pogoji za sodelovanje:
Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:
Skupna vrednost sredstev za razpis znaša 3.891.436,90 EUR.

Razpisnik:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Rok: Rok za oddajo vlog je 4. maj 2011.

Dodatne informacije: Uradne ure so od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure. Če vlagatelj potrebuje dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali z izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Simona Kapler Udovič, Tel: (01) 434-15-52. Vprašanja se lahko pošljejo tudi na spletni naslov: simona.kapler-udovic@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni najkasneje v petih delovnih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani sklada.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite v času uradnih ur v vložišču sklada in na spletnih straneh: http://www.sklad-kadri.si/.

Več:
Več o tem najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 18.3.2011, Stran: 566

Sorodni članki: