Mladi pozor: kako do 500 evrov nagrade?

Global Shapers Community Ljubljana je za mlade pripravil prav poseben , ki sliši na ime: Shape it! (op. a. Oblikuj!). Išče se najboljši projekt/poslovni model na področju trajnostnega razvoja mesta Ljubljana.

Za kaj sploh gre pri natečaju Shape it? Gre za natečaj, ki mlade spodbuja k prijavi idej in predlogov za uresničitev zamisli v smeri trajnostnega razvoja, za katere ni potreben velik finančni vložek, naredi pa lahko veliko spremembo. Udeleženci se potegujejo tudi za glavno nagrado – 500 evrov zagonskega kapitala za realizacijo te ter druge materialne . natečaja pa je motivirati posameznike in skupine, ki imajo idejo, da jo razdelajo s pripravo projektne prijave.

Kaj sploh je trajnostni ?

To je oblika razvoja, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj, a vključuje tudi aktivno misel o varovanju okolja!

V kakšni smer naj gre moja ideja?

Prijavljeni predlogi se morajo navezovati na vsaj eno od 6 tematik, ki jim je zavezan trajnosti razvoj mesta Ljubljana: lokalni promet, odpadki, ekološke in trajnostno , energetska učinkovitost, poraba vode ter kakovost zraka. Rešitev mora biti lokacijsko uresničljiva v Ljubljani, v časovnem roku šestih mesecev in v stroškovnem okviru največ 500 evrov.

Kdo lahko sodeluje?

Na natečaju lahko sodelujejo , individualno ali v ekipah z največ štirimi člani, ki želijo s svojim predlogom prispevati k trajnostnemu razvoju mesta Ljubljana.

Več o natečaju najdete na spletni strani: http://www.globalshapersljubljana.org/.

Prijave: Prijavni obrazec, skupaj s projektno nalogo, mora vsaka ekipa oddati najkasneje do 31. oktobra 2016.

Dodatne informacije o natečaju: e-naslov: info@globalshapersljubljana.org

Opomba: Strokovna komisija bo najboljše tri projektne naloge izbrala najkasneje do konca novembra 2016, zmagovalci pa bodo predstavljeni 8. decembra 2016 v živo v Klubu Maxim v Ljubljani. Vse tri ekipe bodo o izboru predčasno pisno obveščene.

Vir: www.mladi-denar.si, 17. 10. 2016, Avtor: Ksenija Sedej

Sorodni članki: