Prvi izziv 2015

mladi_poslovniS pomočjo tega programa se lahko zaposlite mlajši od 30 let iz vzhodne Slovenije, ki ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. In se ne izobražujete ali usposabljate. za vašo prejmejo subvencijo. Traja najmanj 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom.

Nove zaposlitvene možnosti za mlade iz vzhodne Slovenije

Kaj pridobite z vključitvijo v program?

 • Redno zaposlitev za najmanj 15 mesecev, skupaj s 3 mesečnim poskusnim delom.
 • Več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki vam odpirajo nove zaposlitvene možnosti.
 • Višjo socialno varnost z redno mesečno plačo in plačanimi za obvezna socialna .

Kdo se lahko vključi v zaposlitev?

Vključite se lahko, če:

 • ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
 • ste mlajši od 30 let (stari od 15 do največ 29 let in 364 dni),
 • imate stalno prebivališče v vzhodni Sloveniji ter
 • se ne izobražujete ali usposabljate.

Preverite, ali imate stalno prebivališče v kateri od občin vzhodne Slovenije:
razpredelnica, slika.

lahko delodajalec z vami sklene za nedoločen čas ali za določen čas najmanj 15 mesecev, skupaj s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pomembno:

V zaposlitev se ne morete vključiti:

 • če ste imeli v zadnjih 12-ih mesecih pri istem delodajalcu že sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
 • če ste bili v zadnjih 6-ih mesecih pri istem delodajalcu vključeni v na delovnem mestu ali v ;
 • če bi se samozaposlili v lastniški gospodarski družbi, društvu, združenju društev, ustanovi ali zavodu, ki ga že osebno vodite.

Kako se izvaja program?

Na podlagi naše napotitve se udeležite pogovora pri delodajalcu za prijavljeno prosto delovno mesto.

Postopek za v program nadaljujete, če vas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto in nas o tem tudi obvesti.

Pri svojem svetovalcu zaposlitve podpišete in pogodbo o vključitvi v program.

Pri tem je pomembno, da je delodajalec izbran na javnem povabilu in da z nami podpiše pogodbo o dodelitvi za vašo zaposlitev. Ponudbe na lahko delodajalci oddajo do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Z delodajalcem sklenete delovno razmerje na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec za vašo zaposlitev prejme subvencijo 7.250 evrov. Zaposliti vas mora za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Vašo zaposlitev mora ohraniti najmanj 15 mesecev neprekinjeno, kar vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Pri tem vam mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kako se vključite v program?

Najprej se morate oglasiti pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot .

Vključitev v program nato poteka po predpisanem postopku za vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja:

 1. presoja smiselnosti vključitve,
 2. priprava in podpis zaposlitvenega načrta,
 3. podpis pogodbe o vključitvi v program.

Kje dobite več informacij?

Pri svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

Preberite več o prijavi pri Zavodu.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: