Usposabljanje na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo usposabljanja na delovnem mestu v okviru programa Zmorem, ker znam.

Program Zmorem, ker znam je sestavljen iz dveh sklopov.

V 1. sklopu programa Zmorem, ker znam so se brezposelne osebe vključile v program izpopolnjevanja in usposabljanja ter priprav na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so ga izvajali medpodjetniški izobraževalni centri (v nadaljevanju MIC-i) in Ljudske univerze (v nadaljevanju LU).

Brezposelne osebe, ki so uspešno zaključile 1. sklop programa, se lahko k delodajalcem, izbranim po tem javnem povabilu, vključijo še v , kar predstavlja 2. sklop tega programa.

na delovnem mestu po tem povabilu poteka na delovnih mestih, kjer bodo vključene osebe nadgradile že izvedeni 1. sklop programa.

Namen javnega povabila: Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu in so predhodno uspešno zaključile program izpopolnjevanja in usposabljanja ter priprav na potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so ga v okviru 1. sklopa programa Zmorem, ker znam izvedli MIC-i in LU.

Program je namenjen dvigu usposobljenosti in neformalno pridobljenih veščin (ključnih kompetenc), s čimer se povečujejo zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb. S pridobitvijo in krepitvijo znanj, veščin in spretnosti na konkretnem delovnem mestu si bodo vključene brezposelne osebe povečale tudi konkurenčnost na trgu dela.

, ki bodo oddali ponudbe na to , za isto osebo ne morejo kandidirati za izvajanje programov subvencioniranja zaposlitev.

Cilj javnega povabila je:

  • omogočiti usposabljanje na delovnem mestu 322 brezposelnim iz ciljne skupine,
  • ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti vključenim brezposelnim iz ciljne skupine tega povabila po zaključenem usposabljanju,
  • povečati konkurenčnost vključenih brezposelnih iz ciljne skupine na trgu dela.

Pogoji za : Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za na delovnem mestu je v okviru programa Zmorem, ker znam namenjenih okvirno 500.000,00 EUR.

Razpisnik: Zavod RS za

Rok: Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 2. 9. 2016 do 12. ure.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse informacije in dokumentacija za izvedbo javnega povabila so na voljo na spletni strani Zavoda: http://ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce/ in povabila).

Delodajalci lahko dobijo dodatne informacije:

  • pri skrbnici programa Dragomili Šeško na centralni službi Zavoda. Morebitna vprašanja naslovijo pisno na e-naslov: dragomila.sesko@ess.gov.si. Odgovori bodo na spletni strani Zavoda objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja;
  • v Kontaktnem centru Zavoda na telefonski številki: 080 20 55 ali e-naslovu: kontaktni.center@ess.gov.si;
  • pri strokovnih delavcih, pristojnih za program na OS Zavoda.

Dokumentacija je na voljo na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si (v rubriki Delodajalci/Razpisi za delodajalce).

Mogoče jo je dvigniti tudi osebno v glavnih pisarnah območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (ob ponedeljkih, torkih in sredah od 8. ure do 12. ure, ob petkih pa od 8. do 13. ure, ter še od 13. do 15. ure ob ponedeljkih in torkih in od 13. do 17. ure ob sredah).

Več: Več o javnem povabilu najdete tukaj.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, www.ess.gov.si

Sorodni članki: