Značilnosti dobrega tima

Dobri timi se od povprečnih razlikujejo po »boljšem receptu«  oziroma po pravilih, ki jih upoštevajo in jim zavestno sledijo. Pet najpomembnejših se glasi:

 1. Učinkovita
  Komunikacija je najučinkovitejša takrat, ko poteka v več smereh, ko vsi člani natančno vedo, kaj jim želi posamezen član tima sporočiti oziroma si razlagajo določeno informacijo podobno kot tisti, ki jo je podal.
 2. Visoka stopnja zaupanja
  V timu je delo pogosto prepleteno, zato so člani precej odvisni drug od drugega. Temelj, na katerem lahko gradimo visoko stopnjo sodelovanja, je sočasno tudi visoka stopnja medsebojnega zaupanja.
 3. Medsebojno
  Z medsebojnim sodelovanjem lahko tim ustvari veliko več, kot bi ustvaril, če bi vsak član tima delal zase. Povezanost in stremljenje k skupnim ciljem je glavno vodilo dela.
 4. Konstruktivno
  Konflikti se pojavljajo na vsakem koraku. Soočanje z njimi in njihovo pravilno, torej konstruktivno reševanje pa sta značilnosti, ki ju lahko pripišemo samo dobrim timom. najlažje je kritizirati, praviloma pa bi moral ves tim težiti k iskanju novih rešitev.
 5. Medsebojna pomoč
  Dober tim si medsebojno ves čas pomaga. S tem se krepijo njihovi odnosi, delo postane lažje, veselje nad delom pa še večje.

Sorodni članki: