Javni razpis – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

Predmet razpisa: Predmet produkta so Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju bankami.

spsNamen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 40.000.000 EUR.

Od tega je predvideno:

  • 30.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
  • 10.000.000 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 8.000.000 EUR.

Od tega je:

  • 6.000.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),
  • 2.000.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: bo odprt do 7. 10. 2015 oziroma do porabe sredstev.

Roki za predložitev vlog so: 7. 4., 7. 5., 8. 6., 7. 7., 7. 9., 7. 10. 2015.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 13. 3. 2015, Stran: 391

Sorodni članki: