Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za , ki veljajo v letu .

Vrste zavarovancev

Višina pavšalnega
določenega
prispevka od
1.1. do 31.12.2012

Določitev prispevka
od 1.1. do 31.12.2013
Stopnja/
osnova
Znesek
prispevka od
1.1. do 31.12.
2013
Način
plačevanja
prispevka
Zavarovanci iz
12., 13. in 14.
točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ
Državljani RS in
tujci, zavarovani
v tujini, za čas
prebivanja v RS, ko ne
morejo koristiti
pravic iz tujine
123,86 EUR  8,20 %
od 1.515,95
 124,31 EUR  Mesečno
Zavarovanci iz
17., 18., in 21.
točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ
Prejemniki
socialne
pomoči,
priznavalnin ter
osebe, ki niso
zavarovane iz
drugega naslova
30,21 EUR  2 %
od 1.515,95
 30,32 EUR  Mesečno
Zavarovanci iz
17., 18., in 21.
točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ
Dijaki, študenti
pri praktičnem
in študentskem
delu, osebe, ki
opravljajo
popoldansko
dejavnost ali
delo po pogodbi
o delu idr.
4,53 EUR  0,30 %
od 1.515,95
4,55 EUR  Mesečno
Zavarovanci iz
1., 3., 8. in 9.
točke 18. člena ZZVZZ
Osebe, ki
sodelujejo v
organiziranih
akcijah, npr.
civilne zaščite
6,04 EUR  0,40 %
od 1.515,95
 6,06 EUR  Enkrat letno

Vir: Pojasnilo DURS št. 4213-1421/2012-1, 28. 12. 2012

Sorodni članki: