Novosti – ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic – osebe, ki v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

Prispevki za pokojninsko in

Preberi do konca - Novosti – ZPIZ je določil mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Nižji prispevki za popoldanski s.p.

Od januarja 2016 dalje se bo višina pavšalnih prispevkov za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost malenkost znižala, natančneje prispevki za zdravstveno zavarovanje. Po novem bodo znašali 64,87 evrov, torej bodo 5 centov cenejši kot so bili do sedaj.

Pavšalni prispevki za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (t. i. popoldanski s.p.) so se s 1.1.2016 spremenili.

Popoldanski s.p. bo tako od 1.1.2016 plačeval prispevke za zdravstveno zavarovanje v skupnem znesku 32,67 EUR. Spremenila sta se namreč znesek prispevka …

Preberi do konca - Nižji prispevki za popoldanski s.p.

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (POPOLDANSKI S.P.-JI)

informator-racunovodstvo-vitagoPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar ni zavarovana po 15. členu ZPIZ-2, pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Skladno s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2 se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. …

Preberi do konca - Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (POPOLDANSKI S.P.-JI)

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 EUR. Upoštevaje ta podatek v spodnji tabeli navajamo zneske prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2013.

Vrste zavarovancev

Višina pavšalnega
določenega
prispevka od
1.1. do 31.12.2012

Določitev prispevka
od 1.1. do 31.12.2013
Stopnja/
osnova
Znesek
prispevka od
1.1. do 31.12.
2013
Način
plačevanja
prispevka
Zavarovanci iz
12., 13. in 14.
točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ
Državljani RS in
tujci, zavarovani
v tujini, za
Preberi do konca - Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013

Zavarovanje prostovoljcev – prispevek PIZ in ZZ

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, ali so prostovoljske organizacije v naslednjih primerih dolžne za prostovoljce plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje:

  1. Prostovoljci (študentje, upokojenci ali zaposlene osebe) razvažajo prehranske pakete oslabelim osebam s svojim prevoznim sredstvom v popoldanskem času ali med vikendom brezplačno ali le za povrnitev stroškov prevoza.
  2. Študentje pomagajo pri varovanju otrok v mladinskih letoviščih.
  3. Študentje, upokojenci in zaposlene osebe prostovoljno pomagajo pri hujših naravnih nesrečah ali hudih prometnih nesrečah.
  4. Študentje, upokojenci, brezposelne ali zaposlene
Preberi do konca - Zavarovanje prostovoljcev – prispevek PIZ in ZZ

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje

informator-racunovodstvo-vitagoV Uradnem listu RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2011 dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1. Novi zneski pavšalnih prispevkov so razvidni iz spodnje tabele:


Vrsta pavšalnega prispevka 4.2010 do 31.3.2011 Znesek od 1.4.2011 dalje
– za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee
prvega odstavka 26. člena
Preberi do konca - Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje
1 2