Priročnik: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (junij 2016, 2. izdaja)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki se uporablja od 1. januarja 2007, in novela Zakona o dohodnini (-1) iz leta 2005 sta prinesla pomembno novost, da se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo obravnavajo različno.

; , pri katerem se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov; dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in dohodek iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki se v načelu obdavčujejo tako, da se vključujejo v letno dohodninsko napoved oziroma prek letne davčne osnove, sintetično prek progresivnih stopenj (16, 27, 41 ali 50 odstotkov) in ob upoštevanju davčnih olajšav. Dohodki iz kapitala pa se od leta 2006 ne vključujejo več v letno dohodninsko napoved, ker se izračunana in plačana od navedenih dohodkov šteje za dokončni . Ti dohodki se obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji, ki je načeloma 25 odstotkov, in brez upoštevanja davčnih olajšav.

vključuje med :

Priročnik je dosegljiv na tej povezavi:

Sorodni članki: