Računovodstvo prej in potem

Z osamosvojitvijo Slovenije, smo se podali v tržno gospodarstvo. Zaradi lahkotnosti ustanavljanja in ohlapnih predpisov je vse več ljudi ustanovilo svoje lastno podjetje ali so se podali v podjetništvo kot samostojni podjetniki posamezniki. Vsako podjetje pa, kot vemo, potrebuje računovodstvo. In v poplavi novih podjetij, so se večale tudi potrebe glede zagotavljanja računovodskih storitev. Vsakdo z malenkost znanja o ekonomiji je lahko odprl . Kot pa vemo, z množičnostjo kvaliteta lahko zelo trpi. Tako imamo danes množico računovodskih servisov in samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo z vodenjem računovodstva. Kvaliteta večine majhnih računovodskih servisov pa je zelo vprašljiva, saj kot vemo, izobraževanje in literatura s področja računovodstva pomeni velik strošek.

Osebni računovodjaDanes je situacija rahlo obrnjena. Kot vemo, je zaradi krize v gospodarstvu čedalje manj plačilno sposobnih podjetij in le-ta zelo hitro propadajo in zapisajo svoja vrata. S tem se, med drugim, manjša stalež oseb, ki potrebujejo računovodske storitve. In če poznamo zakon ponudbe in povpraševanja lahko sklepamo in vidimo v bližnjo prihodnost. Prihodnost pa, za tiste računovodske servise, ki se ne znajo prilagoditi in ponudbo razširiti ter izboljšati, ni ravno rožnata. Konkurenca v panogi je izredno močna. Tako bodo tudi podjetja kot so računovodski servisi, ki se ne znajo prilagoditi, torej so nefleksibilna, počasi začela hirati, izgubljati svoje stranke in s tem redne prihodke.

Opravljanje računovodskih storitev, torej računovodenje, je kar naenkrat postal nezaželen in neperspektiven poklic. Veliko računovodskih servisov z manjšo razpršenostjo strank bo zaprlo svoja vrata, saj se ne bodo mogli kosati z inovativnimi in sodobnimi računovodskimi servisi. Le-ti bodo lažje preživeli, saj se zavedajo, da morajo portfelj svojih strank razpršiti in tako zmanjšati tveganja.

Za zaključek lahko strnemo omenjena dejstva in napovemo, da se bodo obdržali le tisti računovodski servisi, ki svojo ponudbo nenehno dopolnjujejo, storitve nenehno izboljšujejo, se zavedajo pomembnosti svojih strank in uporabljajo nove prijeme pri trženju računovodskih storitev in pridobivanju novih strank. Trg računovodske panoge se bo torej počasi zbistril in počistil s tistimi, ki niso sposobni slediti novim trendom v poslovanju.

Sorodni članki: