Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero (P1TP)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so za bančne kredite z ugodno obrestno mero, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami.

Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Še posebej je razpis namenjen spin off podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno.

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000 EUR.

Razpisnik:


Rok:
Roki za predložitev vlog so: 15. 2., 5. 4., 15. 5., 15. 6., 15. 9. in 15. 10. vse v letu 2010 oziroma do porabe sredstev.

bo odprt do porabe sredstev oziroma preklica. Ko bodo vsa razpisana sredstva porabljena, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije: Dodatne informacije pri kontaktnih osebah: Bojana Mikeln, Tel: (02) 234 12 74; Boris Ritlop, Tel: (02) 234 12 88; Jasna Kepnik Hiter, Tel: (02) 234 12 42 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234 12 64, E-mail: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 za državne pomoči in rizične naložbe (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=120

Vir: Uradni list RS, Št. 113, Datum: 31.12.2009, Stran: 3260

Sorodni članki: