Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2010

  1. Mesečni industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2010 v primerjavi z januarjem 2010 je bil 0,003.
  2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2010 je bil 0,005.
  3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2010 je bil 0,002.
  4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.
  5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2010 v primerjavi z januarjem 2010 je bil 0,004.
  6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2010 je bil –0,004.
  7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2010 je bil –0,002.
  8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2010 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,013.
  9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2010 v primerjavi s povprečjem leta 2009 je bil –0,001.

Vir: Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Sorodni članki: