Brezplačne storitve na VEM točkah

točke omogočajo samostojnim podjetnikom, da po ustanovitvi s.p. brezplačno spreminjajo podatke: dodajajo ali brišejo dejavnosti, zamenjajo poslovni naslov, imenujejo zastopnika – prokurista, naknadno izberejo imaginarno ime… Referent točke po elektronski poti odda vlogo, podjetnik pa naslednji dan po pošti sprejme Sklep o spremembi podatkov, ki so vpisane v register podjetij pri .

Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma zastopniki družbe tako na VEM točki brezplačno spreminjajo podatke: ime, sedež družbe, dodajajo ali brišejo dejavnosti družbe. Nadaljnji postopek je enak kot pri samostojnem podjetniku. Če bi želele brezplačne postopke sprememb družbe opravljati tudi družbe, ki so bile ustanovljene pred uvedbo portala (pred letom 2008), potem morajo najprej k notarju, ki bo družbeno pogodbo oziroma akt o ustanovitvi pretvoril v VEM obliko in odprl elektronsko knjigo sklepov.

Pomembno: spremembe družbenikov in spremembe deležev družbenikov družbe izvajajo notarji. Teh postopkov VEM točke ne morejo opravljati.

Sorodni članki: