Vključitev v večstranski ePOBOT AJPES na elektronski način

informator-racunovodstvo-vitagoPodpisniki Izjave o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi, ki sta jo podprla tudi minister za gospodarstvo in minister za finance, vas vabimo, da se udeležite večstranskega pobota medsebojnih obveznosti v sistemu ePOBOT AJPES.

Večje število udeležencev v večstranskem pobotu medsebojnih obveznosti pomeni tudi večjo možnost pobotanja prijavljenih obveznosti.

NOVOST!
Novim naročnikom omogoča hitro in enostavno vključitev v sistem AJPES na elektronski način:
Priprava pogodbe in vloge za vključitev v sistem ePOBOT AJPES

  • Vlogo in pogodbo izpolni oseba, ki bo za naročnika oddajala prijave v pobot (vlagatelj) in ima kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim se mora identificirati za izpolnitev vloge.
  • Na vlogi navede svoje podatke, podatke o naročniku, zakonitem zastopniku naročnika (podpisniku pogodbe). Če bo vlagatelj oddajal prijave v pobot po pooblastilu zakonitega zastopnika naročnika, izpolni še podatke o pooblaščencu.
  • Izdela se vloga in Pogodba o izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti z vsemi potrebnimi podatki v obliki PDF datoteke, ki ju podpiše zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in v dveh izvodih dostavi na pristojno izpostavo AJPES.
  • Prijavljanje obveznosti v pobot prek spletne aplikacije ePOBOT je mogoča, ko referent AJPES prejme pogodbo in vlogo ter prijavitelja vključi v sistem ePOBOT AJPES.

Za podrobnejši opis postopka glej  Navodila za izpolnjevanje vloge in pogodbe za vključitev v sistem ePOBOT AJPES prek spletnega portala AJPES (257 kB).

Vir: AJPES

Sorodni članki: