Izjava o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi

informator-racunovodstvo-vitagoS ciljem izboljšanja plačilne discipline v državi, ki se je še posebej poslabšala v času finančne in gospodarske krize, so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve () 23.06.2010 podpisali skupno Izjavo o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.

Izjavo sta podprla tudi minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik, in minister za finance, dr. Franc Križanič.

Namen podpisnikov izjave je:

  • poslovne subjekte zasebnega in javnega sektorja  
    • spodbujati k spoštovanju pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih dogovorjenih pogodbenih obveznosti;
    • seznanjati z možnostmi poravnave medsebojnih obveznosti z večstranskim pobotanjem (skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava in drugimi predpisi), ki je tem bolj uspešno, čim več dolžnikov je hkrati vključeno v organiziran večstranski pobot;
    • obveščati o sodelovanju v enkrat mesečno organiziranem večstranskem pobotanju medsebojnih obveznosti, ki ga zagotavlja AJPES prek svojih 12 izpostav po vsej državi s storitvijo ePOBOT AJPES, ne da bi s tem vplivali na njihovo dosedanje ali dodatno sodelovanje v izvajanju istovrstnih storitev drugih ponudnikov na trgu, ter
  • spremljati razpoložljive podatke oziroma informacije o plačilni disciplini v državi ter na podlagi le-teh predlagali dobro prakso in potrebne ukrepe pristojnim državnim organom.

Izjavo podpira tudi Zbornica računovodskih servisov z namenom spodbujanja večjega spoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

Za poenostavitev vključitve v sistem ePOBOT AJPES je AJPES razvila spletno rešitev, ki bo uporabniku omogočila pripravo Pogodbe o izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti ter istočasno izpolnitev in predpripravo Vloge za vključitev v sistem oddaje podatkov večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti prek spletnega portala AJPES. Naročnik bo tako pripravljene pogodbe in vloge stiskal, podpisal in posredoval pristojni izpostavi AJPES, kjer ga bodo vključili v sistem ePOBOT AJPES.

Glede na naše dosedanje dobro sodelovanje vas vljudno prosimo,  da vaše stranke obvestite o podpisu skupne Izjave o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi in jih seznanite možnostjo vključitve v sistem ePOBOT.

Vse informacije so na voljo na naši spletnih straneh http://www.ajpes.si/novice.asp?id=60 in    http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstransko_pobotanje/O_storitvi

IZJAVA o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.pdf (84 kB)

Sorodni članki: