Obvezni prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine v primerih sodnih poravnav, ko ni dejanskega izplačila neto dohodka

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanja zavezancev glede davčne obravnave plačila prispevkov za socialno varnost brez izplačila plač, oziroma z izplačilom plač le v določenem znesku (odstotku). Zavezanci navajajo, da se v praksi pojavljajo primeri, ko se delodajalec in delojemalec v sodnih poravnavah dogovorita, da delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost od dogovorjene osnove medtem, ko se izplačilo plač ne izvrši ali pa se izvrši v manjšem znesku, kot je dogovorjena osnova za obračun in plačilo prispevkov.

V nadaljevanju pojasnjujemo.…

Preberi do konca - Obvezni prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine v primerih sodnih poravnav, ko ni dejanskega izplačila neto dohodka

Računovodski opomnik za 20.02.2012

Informinformator-racunovodstvo-vitagoator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Poročanje Banki Slovenije – mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
 • Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
 • Predložitev obračuna DDV-O
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih – BST
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
 • Poročanje Banki Slovenije
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 20.02.2012

Računovodski opomnik za 30.01.2012

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:

 

 • Sprememba akontacije DDPO za leto 2012 med davčnim letom
 • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2012 (s.p.-ji) med davčnim letom
 • Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti –
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 30.01.2012

Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec sprašuje, na kakšen način si edini lastnik in direktor družbe lahko izplača ure dela za različna dela v svoji družbi.

Davčni predpisi ne urejajo pravnih podlag, na podlagi katerih subjekti urejajo medsebojna razmerja. V nadaljevanju pojasnjujemo z vidika davčne obravnave dohodkov, ki jih edini lastnik in direktor družbe prejema za različna dela v svoji družbi.

Za davčno obravnavo dohodka ni odločilna vrsta pogodbe temveč vsebina dohodka. Dohodki edinega lastnika – poslovodne osebe, ki jih prejme od svoje družbe

Preberi do konca - Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba

Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV dopisu se zavezanec sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011 z dne 18. 7. 2011 in navaja, da je odpravnina dohodek, ki se nanaša na več mesecev, zato bi se morala akontacija dohodnine obračunavati po povprečni stopnji od enomesečnega dohodka v skladu s petim odstavkom 127. člena ZDoh-2. Glede na pojasnilo DURS, v katerem je pojasnjeno, da drugi delodajalec obračuna akontacijo dohodnine po 25 %, nas sprašuje, ali v primeru, ko glavni delodajalec izplačuje odpravnino, nihče ne izračunava akontacije …

Preberi do konca - Izračun akontacije dohodnine od odpravnine

Računovodski opomnik za 31.08.2011

informator-racunovodstvo-vitagoInformator Poslovnega kluba Računovodstva Vitago opominja na zadnji rok za izpolnitev naslednjih davčnih in računovodskih obveznosti:


 • Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
 • Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Sprememba akontacije DDPO za leto 2011 med davčnim letom
 • Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 (s.p.-ji) med davčnim letom
 • Poročanje Banki Slovenije – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
 • Poročanje pravnih oseb o izplačanih
Preberi do konca - Računovodski opomnik za 31.08.2011
1 2 3 4 5 7